Søfteland urolig for vedlikeholdet
(Bilde: Jarle Skoglund)

Søfteland urolig for vedlikeholdet

Vegdirektør Olav Søfteland uttrykker dermed stor misnøye med at Regjeringen forslår mindre til drift og vedlikehold i forslaget til statsbudsjett.

  • Nyheter

Regjeringen legger seg i forslaget til samferdselsbudsjett 250 millioner bak det som er vedtatt som mål i Nasjonal Transportplan. Dette til tross for at vedlikeholdssiden av det norske vegnettet har sakken akterut i forhold til det faktiske behovet år for år.

- Det er urovekkende fordi at forfallet av vegnettet dermed vil fortsette, sier Søfteland i en kommentar.

- Spesielt vil dette føre til lavere standard på vegdekkene. For eksempel er det satt av om lag 500 millionar til asfalt, noko som er om lag 250 millionar lavere enn forutsett i Statens vegvesen sitt handlingsprogram for 2006-2009, sier vegdirektør Olav Søfteland.

Forsiden akkurat nå