Røddekrysset hvor fylkesveg 704 møter fylkesveg 737 er det vestlige endepunktet for vegstrekningen som skal utbedres. Interessen for jobben er stor.
Røddekrysset hvor fylkesveg 704 møter fylkesveg 737 er det vestlige endepunktet for vegstrekningen som skal utbedres. Interessen for jobben er stor. (Bilde: Google)

Søbstad leder jevn kamp i Sør-Trøndelag

Søbstad fra Trondheim leder en jevn kamp om en stor kontrakt i hjemkommunen. Mindre en 12 prosent skiller ni anbud. Det laveste er på 185 millioner kroner.

Skanska holder andreplassen med 187,9 mill., tett fulgt av Johs. J. Syltern (188,9 mill.) og Peab (190 mill.).
De øvrige anbyderne er:

M3 Anlegg                             199,4 mill.
AF Gruppen                           200,9 mill.
Gjermundshaug Anlegg      202,7 mill.
NCC                                         202,9 mill.
Veidekke                                207,1 mill.

Byggeleder Ole Gunnar Sølberg er fornøyd med både priser og oppslutning.

- Prisnivået er som ventet, og de jevne prisene er et godt tegn. Oppslutningen er i overkant. Det er tydelig at det er behov for oppdrag, sier han.

Konkurransen gjelder utbedring av fylkesveg 704 mellom Røddekrysset i Trondheim kommune og Tanem i Klæbu.

Strekningen er bare 3,1 km lang, men massuttakene er betydelige. 400 000 kbm fjell skal sprenges og 140 000 kbm løsmasser skal flyttes. Skjæringene blir opptil 30 meter høye.

Entreprisen omfatter også rydding av 160 mål skog, montering av 100 lysmaster, legging av 8 km drens- og overvannsledninger, og støp av en 62 meter lang bru som skal føre fylkesveg 704 over en lokalveg og en bekk.

Den nåværende vegen er ikke blant de verste, men kurvaturen er dårlig, og det er ikke avsatt plass for myke trafikanter. Nå blir det gang/sykkelveg på hele strekningen.

Innen 30. november 2018 må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå