Keller
Keller

KELLER GEOTEKNIKK AS

Snart starter prøvepelingen for ny Mjøsbru

I løpet av høsten skal det gjennomføres prøvepeling for ny Mjøsbru. Nye Veier har signert kontrakt på oppdraget med Keller Geoteknikk AS

Med en kontraktssum på 48,5 millioner kroner, var det Keller Geoteknikk som vant oppdraget fra Nye Veier

-Det skal rammes fem peler ned til antatt riktig nivå nede i sjøbunnen, og arbeidene skal utføres med peler og utstyr som er tilnærmet i samme størrelse som de permanente pelene for brua. Pelene rammes fra flåte. Resultatet av prøvepelingen skal brukes som grunnlag for de avsluttende beregninger av stabilitet og bæreevne for fundamentene til brua, sier Steinar Fretheim, prosjektsjef i Nye Veier.

Det er kraftige dimensjoner på utstyret som skal brukes til prøvepelingen. Pelene som benyttes er ca 100 m lange og veier 100 tonn pr stk. Hver pel skal rammes 35-40 m ned i sjøbunnen.

Prøvepelingen for Mjøsbrua vil foregå med en 440 tonns kran med tårnhøyde ca 100 m. Bildet er fra annet oppdrag Keller har utført. Foto: Keller

Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde ca 100 m. Pelearbeidene skal foregå med tungt utstyr fra flåte og sikkerhet til mannskapet om bord på flåten bli fulgt nøye.

– Selve pelearbeidene er planlagt med oppstart i månedsskifte august-september, og vil pågå i to-tre måneder. Erfaringene vi gjør på Mjøsa i denne omgang tar vi med til forberedende arbeider til selve bruprosjektet, sier Fretheim.

Les også

Forsiden akkurat nå