Bilde fra dagens vei rett nordøst for Daløy fergeleie. Den nye veien skal koble seg på dagens vei her et sted.
Bilde fra dagens vei rett nordøst for Daløy fergeleie. Den nye veien skal koble seg på dagens vei her et sted. (Foto: Google Maps)

Snart starter jobben med fergefritt samband til øyene ytterst i Sogn 

Fylket begynner med å bygge nesten fem kilometer med splitter ny tofeltsvei.

Vestland fylkeskommune har nå lyst ut entreprisen som heter Fv. 606 Ytre Steinsund bru. Entreprise veg.

Dette anleggsarbeidet skal foregå på øyene Sula og Ytre Sula i Solund kommune,
som ligger ytterst mot havet på nordsiden av Sognefjorden.

I dag går det ferge mellom Daløy og Haldorsneset som en del av fylkesvei 606, og det er den veiforbindelsen som Ytre Sula har med Sula. Vestland planlegger helt ny bru et par-tre kilometer lenger sør, Ytre Steinsund bru som den skal hete. Bruprosjektet kommer etter hvert, men nå starter fylket med prosjektet for de nye veiene som skal bygges i sammenheng med den nye brua.

Dermed skal det bygges vei på både Sula og Ytre Sula, og det for det meste i jomfruelig terreng.

Kart over traseen for ny vei og ny bru i Solund. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune

Prosjektet er på rundt 4,8 kilometer med nye tofeltsvei. Veien vil gå både i skjæring og på fylling. Den skal kobles på fylkesvei 606 i nordøst, rett nord for Daløy fergeleie. I sørvest kobler veien seg på fylkesvei 5591 vest for Nårøyna.

Hovedmengder i prosjektet:

  • Sprenging: 240.000 m3
  • Mudring i sjø: 2500 m3
  • Fylling i sjø: 87.700 m3
  • Plastring: 3450 m2
  • Veioverbygning: 40.000 m2
  • Vegfylling: 17. 000 m3
  • Asfaltering: 4100 m3
  • Rekkverk i stål: 4700 m

Varigheten for anlegget er anslått til 15 måneder, og frist for ferdigstillelse er satt til 22. desember 2023.

Det er satt delfrist for fyllingene for de planlagte landkarene for den framtidige brua, og det er 1. juli 2023.

Den entreprenøren som skal bygge brua skal kunne påregne å ha nødvendig tilkomst 1. oktober samme år, og veientreprenøren må ta høyde for å samhandle omkring bruentreprisen fra oktober 2023.

Byggherren understreker at prosjektet skal foregå i værhardt kystklima.

For øvrig skal byggherren godkjenne steinsortene som skal brukes i prosjektet, og 
byggherren skal også godkjenne størrelsen på stein i murer, fyllinger og plastring.
Jordmasser skal ikke tilføres til anlegget.

Vestland fylke arrangerer tilbudskonferanse 12. mai på Hardbakke i Solund.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 10. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå