Vegvesenet og kommunen har gått sammen i et fellesprosjekt, der Vegvesenet er byggherre. Dobloug Entreprenør er leid inn til å gjøre jobben, som vil ta vel et år og har en verdi på cirka 41 millioner kroner. Sju firmaer var interessert i denne jobben.  Dobloug ble tildelt kontrakt i en konkurranse med såkalt konkurransepreget dialog.
 
– Den nye sykkel- og gangveien får samme løsning som den mellom Helsehuset og Høgskolen i Innlandet, det vil si to sykkelfelt med gulstripe, og eget fortau for fotgjengerne. For å unngå å måtte grave opp gata flere ganger, bytter Lillehammer kommune samtidig ut gamle vann- og avløpsledninger, forteller Vegvesenets Vegar Antonsen, som er prosjektleder for fellesprosjektet.
 
Strekningen mellom Skurva og Helsehuset er på snaue 1,5 kilometer. Arbeidet vil påvirke myke trafikanter i området, og deler av dagens gang- og sykkelvei vil bli stengt i perioder. Alternative gang- og sykkelruter vil bli skiltet.
 
– Siden arbeidet også vil påvirke beboere og næringsdrivende i området, har vi lagt opp til tett dialog med dem for å finne løsninger som reduserer ulempene, sier Antonsen.
 
Det hele skal være ferdig i september 2021.