BRUER

Snart klart for ny bru i Trondheim til 1,2 milliarder kroner

Nydalsbrua på Sluppen skal Stortingsbehandles, og de første arbeidene kan starte allerede i år.

Nydalsbrua erstatter en utdatert veibru fra 1950-tallet.
Nydalsbrua erstatter en utdatert veibru fra 1950-tallet. Illustrasjon: Aas-Jakobsen
10. mai 2019 - 15:01
Jarle Skoglund

Endelig er det klart for avspark for ny Sluppen bru (Nydalsbrua) i Trondheim, som etterhvert skal kobles til den planlagte Byåstunnelen. Prosjektet er en del av Miljøpakke Trondheim, et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

I dag sendte Samferdselsdepartementet over proposisjonen til Stortinget for å få godkjent bompengefinanseringen av prosjektet på tilsammen 1220 millioner kroner. Staten selv skal vil bidra med 855 millioner kroner. 

Det er lagt opp til anleggsstart tidlig i 2020, og nybrua forventes å være klar for trafikk ved årsskiftet 2022/2023. I år blir vil de forberedende arbeidene,  som blant annet omfatter omlegging av en høyspentledning, bli gjennomført.

Skråstagbru med særpreget design

Eksisterende bru ble bygget på 50-tallet, og har ikke god nok standard etter dagens krav, og skal erstattes av ny gang- og sykkelbru.

I desember 2014 ble det kåret en vinner av plan- og designkonkurransen for ny bru ved Sluppen. Juryen valgte en firefelts skråstagbru med særpreget design. Vinnerforslaget var laget av et team fra Aas-Jakobsen. 

Behandles trolig før sommeren

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har valgt å forskuttere prosjektet med bompenger innenfor lånerammen til Miljøpakke Trondheim, og det er denne godkjenningen som Stortinget må gi gjennom behandlingen av Prop. 110 S (2018–2019).

Departementet sendte i dag over proposisjonen til Stortinget, hvor den trolig kan bli behandlet før sommerferien.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 ble det lagt til grunn 855 mill. 2019-kroner i statlig finansiering av prosjektet. Med en styringsramme på 1220 mill. 2019-kr, innebærer dette at 365 mill. kr må dekkes inn med bompenger, noe Samferdselsdepartementet har sluttet seg til.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.