TUNNELER

Snart 30 år gamle: 3852 tunnelmeter må oppgraderes i Troms

Under byggingen ble det brukt takplater som vannsikring i Maursundtunnelen. Nå blir det full oppgradering.

Den nordlige portalen på undersjøiske Maursundtunnelen, som knytter Kågen og Skjervøy samt flere andre øyer i Troms til fastlandet. Gjennomsnittlig veibredde er cirka seks meter, men den varierer.
Den nordlige portalen på undersjøiske Maursundtunnelen, som knytter Kågen og Skjervøy samt flere andre øyer i Troms til fastlandet. Gjennomsnittlig veibredde er cirka seks meter, men den varierer. Foto: Google Maps
3. juli 2020 - 09:53
De stiplete linjene markerer Maursundtunnelen under Maursundet og Kågentunnelen lenger nord. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

Både den bratte, undersjøiske Maursundtunnelen og den mer ordinære Kågentunnelen hører til fylkesvei 866, og det er bare noen hundre meter mellom dem. Den første ligger i både Nordreisa og Skjervøy kommune, mens hele Kågentunnelen ligger i Skjervøy. Fylkesveien forbinder Kågen og Skjervøya med fastlandet, mens det er ferge videre fra Kågen til Arnøya og Laukøya.

Skjervøya og Arnøya produserer omkring 60 prosent av oppdrettslaksen i Troms. I snitt kjører 60 tunge kjøretøy med sjømat gjennom tunnelene hver dag.   

Begge tunnelene sto ferdige i 1991, og har en ÅDT på rundt 700 og fartsgrense på 60 km/t. De skal få en omfattende opprusting de neste to årene.

Les også

«Ikke én tørr kvadratmeter»

– Tunnelene bærer preg av at de begynner å dra på årene. Det er absolutt behov for en generell renovering. Veidekket er dårlig, bæreevnen er tildels redusert og asfalten er nedslitt, forteller prosjektleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Geir Østvik, til Veier24.

– Det finnes ikke tunnelvifter. I Maursundtunnelen er det mye vannlekkasjer – det er vel ikke én tørr kvadratmeter der. Under byggingen ble det brukt takplater som vannsikring, og dreneringen er ikke optimal, forteller han. 

Men nå skal Maursund- og Kågentunnelene oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvei.

– Da kan vi slå to fluer i en smekk. Kågentunnelen var opprinnelig ikke med i planen, men vi har valgt å ta den med, sier han.

Og da kommer det blant annet helt nye sikkerhets- og overvåkingssystemer med direkte oppkobling til Vegtrafikksentralen i Mosjøen. I dag er det kun nødstasjoner.

Maursundtunnelen

Lengde: 2122 m

Dybde: 92 meter under havet

Maks. stigning: 10 %

Veibredde: ca 6 m (varierer)

Fri høyde: ca 4,6 m

Tunnelprofil: Tilnærmet T8 (varierer)

Det blir også ny vann- og frostsikring i deler av tunnelen, det kommer tunnelvifter, ny drenering samt trekkerør og kabler. Dessuten skal det sprenges en ny nisje i Maursundtunnelen for teknisk bygg. I tillegg trengs det en del mindre strossing der
fjellknøler stikker inn i tunnelprofilet.

Så det er litt av hvert som skal gjøres, leveres og monteres:

 • Levering og montering av fordelingstavler
 • Levering og montering av belysning og sikkerhetsutrustning
 • Levering og montering av SRO-anlegg
 • Kabler, trekkerør og kummer i grøft i tunnelen
 • Levering og montering av tunnelvifter
 • Fjerning av eksisterende drenssystem/pumpeledninger og legging av nytt anlegg
 • Vann- og frostsikring
 • Sprenging/strossing for blant annet nisje og havarilomme
 • Totalt fire nye tekniske bygg, hvorav ett i selve Maursundtunnelen. Dessuten skal et gammelt teknisk bygg oppgraderes.

– Vi skal få til en veibredde på 6,5 meter og tunnelene skal også bli tillatt for syklister når vi er ferdige, forteller Østvik.

Les også

Ferdig høsten 2022

Rehabiliteringen skal være ferdig 7. oktober 2022, med et par delfrister før det.

Her blir det såklart treskiftsordning med arbeid hele døgnet. 

Trafikkavviklingen er kritisk i dette prosjektet. Byggherren stiller strenge krav  og vurderingene av tilbudene fra entreprenørene kommer til å skje etter denne vektingen:

 • Laveste pris: 90 %
 • Plan for gjennomføring av trafikkavviklingen i prosjektet: 10 %

  Kågentunnelen

  Lengde: 1730 m

  Maks. stigning: 1 %

  Veibredde: ca. 6 m (varierer)

  Fri høyde: ca 4,6 m

  Tunnelprofil: Tilnærmet T8 (varierer)

– Her vil vi at entreprenørene skal tenke godt gjennom oppdraget og finne fram til hensiktsmessige løsninger mens de jobber med tilbudet, sier Østvik til Veier24.

Som det presiseres i konkurransegrunnlaget: «Arbeidene må planlegges nøye slik at man opprettholder god friksjon, bæreevne, jevnhet og bredde slik at vogntog og busser kan passere uhindret forbi de plassene hvor det utføres arbeid i tunnelene. Dette gjelder spesielt Maursundtunnelen der stigningsforholdene er 10 %, og derfor er det spesielt viktig at vegdekke har god friksjon/bæreevne slik at fremkommeligheten opprettholdes.»

For å opprettholde eksisterende asfalt lengst mulig er det for eksempel ønskelig at entreprenøren gjør ferdig vann- og frostsikring før gravingen i veibanen starter.

Les også

Omkjøringsvei kan bli stengt

Tilbyderne skal levere en plan for hvordan blant annet friksjon og trafikkavvikling skal tas hånd om. Planen må også beskrive hvordan vekseldriften mellom de to tunnelene skal gjennomføres.

Ved Kågentunnelen er det en viss fleksibilitet, for her finnes det omkjøringsvei i hvert fall i barmarksesongen (men veien kan bli stengt på grunn av uvær eller rasfare). Men for Maursundtunnelen er det nærmest konsekvent lagt opp til kolonnekjøring. Det er planlagt fem kolonner nordfra og fire sørfra hvert døgn. Ellers skal tunnelen være stengt, med unntak for når det ikke pågår arbeid i tunnelen, altså i helger, ferier og høytider. Det skal for eksempel ikke arbeides i fellesferien.

Fylkeskommunen holder tilbudskonferanse 18. august i Sørkjosen. Det er mulig å delta over nett på Teams. Etter orienteringen blir det befaring i tunnelene.

Interesserte entreprenører har frist til 14. september med å levere tilbud.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.