Alt tyder på at Vidar Hop Skyssbåter skal overta etter Barmøyferja AS fra og med juni neste år. Ferga "Barmøy" er stor nok til å fortsette i sambandet, men hvis den skal det, må dieselmotoren erstattes med en elektrisk motor.
Alt tyder på at Vidar Hop Skyssbåter skal overta etter Barmøyferja AS fra og med juni neste år. Ferga "Barmøy" er stor nok til å fortsette i sambandet, men hvis den skal det, må dieselmotoren erstattes med en elektrisk motor. (Bilde: STP)

Små rederier kan fortsatt konkurrere

Det er fortsatt mulig for små selskaper å konkurrere med de store fergerederiene. Vidar Hop Skyssbåter AS skal drive sambandet som knytter øya Barmen til fastlandet i 10 år - hvis ingen benytter seg av klageretten.

Klagefristen går ut 21. mars. De som rett til å klage er Norled og GulenSkyss. Hvis ingen av dem benytter seg av retten, blir kontraktsummen 76,211 millioner kroner.

Vidar Hop Skyssbåter holder til i Solund i Sogn. Selskapet driver seks hurtiggående båter, men ingen ferger foreløpig.

I fjor ga selskapet det laveste anbudet på drift av sambandet Dalsøy-Haldorneset i hjemkommunen, men det ble avvist, og kontrakten gikk til det finske selskapet Sundquist Investments Oy Ab.

 

For dårlig beskrivelse

 

- Vårt anbud ble avvist fordi vi hadde gitt en for dårlig beskrivelse av hvordan vi skulle håndtere farlige situasjoner. Jeg føler meg trygg på at vi ikke blir avvist denne gangen, sier Vidar Hop, som er daglig leder for bedriften som bærer hans navn.

Barmen ligger i Selje kommune i Nordfjord like sør for Stadlandet. Det meste som angår fergesambandet dreier seg om barm. Ferga "Barmøy" krysser Barmsundet for å komme ut til Barmen. Sambandet drives av det kommunale selskapet Barmøyferja AS.

Fra og med 1. juni neste år skal fylkeskommunen overta driften av sambandet. Oppdragsgiveren har opsjon på forlengelse av driftsperioden med opptil to år utover de 10 årene.

 

Elektrisk fergedrift

 

Ferga som skal gå i sambandet etter at fylkeskommunene har overtatt, skal drives elektrisk. Kravene til kapasitet er ikke store. Ferga skal ha plass til 10 personbilenheter (PBE) og 49 personer, mannskap inkludert.

Beskjeden trafikk er årsak til beskjedne krav. I fjor fraktet "Barmøy" knapt 20 kjøretøyer i døgnet i gjennomsnitt.

I forbindelse med overgangen til elektrisk drift skal det tilretteligges for forsyningstrøm ved begge fergekaiene. Denne jobben har nylig vært ute på anbud. Den som får kontrakten skal også oppgradere aggregathus og venterom. Dessuten skal tilleggskaia på fastlandet rives og erstattes med en ny, og tilleggskaia på Barmen skal forlenges.

Disse entreprenørene meldte sin interesse for oppdraget:

Sea-Service fra Trondheim          11,919 mill.
Veidekke                                      14,211 mill.
Mesta                                           14,260 mill.
A. Våge fra Volda                         21,814 mill.

Forsiden akkurat nå