Små endringer i vegkostnadene

Små endringer i vegkostnadene

Byggekostnadene for veganlegg gikk opp 0,4 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012, og er nå 2,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kostnadene for bygging av betongbruer steg 0,7 prosent i 3. kvartal 2012. I den samme perioden økte kostnadene for fjelltunnel og veg i dagen med henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent.

Fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 økte kostnadene for bygging av veg i dagen mest, med 2,7 prosent. For bygging av betongbru og fjelltunnel steg kostnadene respektive 2 og 1,4 prosent.

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger falt 0,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012. Nedgangen skyldes blant annet lavere asfaltkostnader. Drifts- og vedlikeholdskostnadene var 2,4 prosent høyere i 3. kvartal 2012 enn i 3. kvartal 2011.

Forsiden akkurat nå