Porsgrunnstunnelen må rehabiliteres. Interesserte må gi tilbud før 4. mars.
Porsgrunnstunnelen må rehabiliteres. Interesserte må gi tilbud før 4. mars. (Foto: Peter Fiskerstrand, Wikipedia)

Slutt på steiner som detter ned i Porsgrunnstunnelen

Tunnelen har vært jevnlig stengt de siste årene.

Deler av elektronikken sluttet å fungere ved en anledning, og i 2015 falt stein ned fra tak og vegger. Det Den 865 meter lange Porsgrunnstunnelen begynner kort sagt å bli veldig sliten.

Tunnelen ble satt under trafikk i 1989, og de tekniske installasjonene har hatt sin levetid. Vedlikeholdskostnadene er stadig økende, og det trengs nå tunge vedlikeholdsarbeider i tunnelen. Dessuten må den uansett rehabiliteres i henhold til tunnelforskriften. Nå ber Statens vegvesen om anbud på den jobben.

Kostnadsramme: 130 millioner

– Det meste skal byttes ut og ordnes opp i. Kostnadsrammen for hele prosjektet er på rundt 130 millioner kroner, forteller prosjektleder Stig Berg-Thomassen i Vegvesenet.

– Litt bergarbeid må nok til. Dagens vann- og frostsikring er ikke bra, og når vi først er inne og river den, så kontrollerer vi all fjellsikring og forsterker den der det trengs, sier han.

Vegvesenet krever at entreprenøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra elektroarbeider (SRO), betongarbeider og vann og frostsikring av tunnel. "Entreprenøren må også kunne vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte," heter det i utlysingen.

Noen spesielle forhold: I tilknytning til tunnelen er det et kommunalt tilfluktsrom, og det er avtalt at Vegvesenet skal utføre en del arbeider i tilknytning til tilfluktsrommet på vegne av kommunen. Det er ellers holdt møter med kommunen for å koordinere de kommunale ledningsarbeider som er under planlegging i gater i nærheten. Dermed ønsker Vegvesenet å unngå konflikter om gjennomføringstidspunkt og trafikkavvikling.

Tunnelen er en del av fylkesveg 346 gjennom Porsgrunn i Telemark.

Frist for å gi tilbud er 4. mars.

 

Forsiden akkurat nå