Innfjordtunnelen er den siste tunnelen i Møre og Romsdal med betongdekke. Nå gjenstår asfaltering før rehabiliteringen er ferdig.
Innfjordtunnelen er den siste tunnelen i Møre og Romsdal med betongdekke. Nå gjenstår asfaltering før rehabiliteringen er ferdig. (Google Maps)

Slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen - arbeidet snart ferdig

Etter nesten to år er tunnelen snart ferdig utbedret. Kolonnekjøringen i Måndalstunnelen er allerede avsluttet.

Fra fredag morgen klokken 0.6.00 er det slutt på kolonnejhøring til faste tider, melder Statens vegvesen.

Det gjenstår imidlertid å legge ny asfalt i tunnelen, så det blir ikke jevn trafikkflyt riktig ennå.

Asfaltarbeidet starter opp 11. juni og varer til månedsskiftet juni/juli. I denne perioden vil det kontinuerlige kolonner med opptil 15 minutters ventetid. Prosjektleder Halgeir Brudeseth forteller at ventetiden kan bli noe lenger, mens man freser bort betongdekket i tunnelen. 

Arbeidet med å utbedre tunnelene startet høsten 2016 og tunnelene er nå lysere og tryggere.

- Innfjordtunnelen er nå en av Norges mest moderne tunneler, forteller prosjektlederen som ønsker å takke alle bilistene for tålmodigheten under arbeidet.

Dette er gjort i Innfjordtunnelen

 • Ny brannsikret og forbedret vann- og frostsikring i tunnelen. PE-skum hvelv belagt med brannsikker og fiberarmert sprøytebetong. Nå i ca. 40% av tunnelen mot tidligere ca. 20%.
 • Videoovervåking med full kameradekning gjennom hele tunnelen samt i innkjøringssoner.
 • Hendelsesdetektering (AID) gjennom hele tunnelen ved hjelp av radarer.
 • SOS-stasjoner med nødtelefoner og brannslukkere med 125m avstand gjennom hele tunnelen.
 • SOS-kiosker med nødtelefoner og brannslukkere tilpasset universell utforming i alle snunisjer samt i havarilommene på utsiden av tunnelen.
 • Forsterket ventilasjon med brannventilasjonskapasitet gjennom 38 stk nye fullt reversible impulsventilatorer.
 • 4 nye snunisjer med full størrelse.
 • Nye tekniske bygg for hele tunnelen.
 • Talevarslingsanlegg med full dekning i hele tunnelen, for formidling av meldinger ved nødsituasjoner.
 • Overvåking av tunnelluften og styring av ventilasjon gjennom gassmålere CO2/NO, støv- og siktmålere og vindmålere.
 • Luminansmeter, måler lyset ved tunnelåpningene, og justerer lysnivået i innkjøringssonene etter lyset ute.
 • Sammenhengende ledelys gjennom hele tunnelen, som aktiveres når tunnelen stenger.
 • Nytt og forbedret lysanlegg med LED-belysning.
 • Full dekning for DAB og nødnett gjennom hele tunnelen.
 • Automatiske bommer for fjernstyrt stenging av tunnelen ved nødsituasjoner.
 • Betongrekkverk gjennom hele tunnelen for forbedret trafikksikkerhet.
 • Fullgrafiske LED-variable opplysningstavler ved tunnelåpningene.
 • Skilt ved alle snunisjer som aktiveres og varsler «Snu og kjør ut» ved nødsituasjoner.
 • Rømningsveg ut i friluft med SOS-stasjoner og tilkoblet talevarslingsanlegget, etablert gjennom eldre tunnelløp.

Dette er gjort i Måndalstunnelen:

 

 • Ny brannsikret og forbedret vann- og frostsikring i tunnelen. PE-skum hvelv belagt med brannsikker og fiberarmert sprøytebetong. Nå i ca. 60% av tunnelen mot tidligere ca. 45%.
 • Videoovervåking med kameradekning gjennom 3600 domekameraer i snunisje og innkjøringssoner.
 • SOS-stasjoner med nødtelefoner og brannslukkere med 125m avstand gjennom hele tunnelen.
 • SOS-kiosker med nødtelefoner og brannslukkere tilpasset universell utforming i alle snunisjer samt i havarilommene på utsiden av tunnelen.
 • Forsterket ventilasjon med brannventilasjonskapasitet gjennom 8 stk nye fullt reversible impulsventilatorer, i tillegg til de 8 stk opprinnelige ventilatorene som er oppgradert og gjenbrukt.
 • 1 ny snunisjer med full størrelse.
 • Nye tekniske bygg for hele tunnelen.
 • Overvåking av tunnelluften og styring av ventilasjon gjennom gassmålere CO2/NO, støv- og siktmålere og vindmålere.
 • Luminansmeter, måler lyset ved tunnelåpningene, og justerer lysnivået i innkjøringssonene etter lyset ute.
 • Ledelys gjennom hele tunnelen, som aktiveres når tunnelen stenger.
 • Full dekning for DAB og nødnett gjennom hele tunnelen.
 • Betongrekkverk gjennom hele tunnelen for forbedret trafikksikkerhet.
 • Skilt ved snunisje som aktiveres og varsler «Snu og kjør ut» ved nødsituasjoner.
 • Nytt og forbedret lysanlegg med LED-belysning (utført for 3 år siden og gjenbrukt).
 • Automatiske bommer for fjernstyrt stenging av tunnelen ved nødsituasjoner (utført for 3 år siden og gjenbrukt).
 • LED-variable opplysningstavler ved tunnelåpningene (utført for 3 år siden og gjenbrukt).

Forsiden akkurat nå