El-biler som parkerer gratis på offentlige, avgiftsbelagte korttidsplasser oppleves som et problem i mange kommuner, blant annet i Molde der dette bildet er tatt.  Nabobyen Ålesund har valgt å benytte muligheten som er gitt til å fjerne betalingsfritaket for denne kjøretøygruppen fra 1. januar.
El-biler som parkerer gratis på offentlige, avgiftsbelagte korttidsplasser oppleves som et problem i mange kommuner, blant annet i Molde der dette bildet er tatt. Nabobyen Ålesund har valgt å benytte muligheten som er gitt til å fjerne betalingsfritaket for denne kjøretøygruppen fra 1. januar. (Bilde: Kjell Herskedal)

Slutt på gratis parkering for el-biler i Ålesund

Ålesund formannskap har bestemt at det blir slutt på gratis parkering i byen for el-biler fra 1. januar 2017.

Hittil har eiere av el-biler parkert gratis på offentlige parkeringsplasser med avgift. Fra 1. januar kan kommunene selv velge å ta bort betalingsfritaket for denne gruppen kjøretøy. En ny, nasjonal parkeringsforskrift åpner for det.

Ifølge kommunen har det vært en sterk økning i tallet på elbiler i byen de to siste årene. I saksframlegget påpeker rådmannen at det er viktig at parkeringsplasser ikke blir opptatt i lengre perioder, slik at så mange som mulig får tilgang til tjenester i sentrum. Det blir pekt på at parkeringsplasser for el- eller hydrogendrevne biler har like store driftskostnader som vanlige for andre biler. Det blir også vist til ekstrakostnadene som følger med kravet om tilrettelegging og ladeutstyr for elbiler, tilsvarende 6 prosent av parkeringsplassene.

-Det koster å ha et velfungerende parkeringstilbud i byen. Avgiftsparkering til inntekter til ei slik drift og overskuddet kan brukes til vedlikehold og bygging av ny og bedre infrastruktur for parkering, står det i begrunnelsen for formannskapets vedtak.

Myndighetene innførte i sin tid betalingsfritak for å få flere til å bruke el-bil i byer. Ordningen hadde en tidsramme og et mål om at tallet på el-biler i Norge skulle passere 50.000. Dette antallet er passert med god margin.

Forsiden akkurat nå