Alberte Ruud i Statens vegvesen på OFVs frokostmøte denne uka.
Alberte Ruud i Statens vegvesen på OFVs frokostmøte denne uka. (Foto: Martin Gramnæs)

Slik mener Statens vegvesen at nullvekstmålet kan nås - og kanskje må vi sette oss høyere mål

Mange byer har forskjellig utgangspunkt, men ett spesielt tiltak kan dytte pila i rett retning.

Den kraftige befolkningsveksten og fremtidens byer var tema da Opplysningrådet for Veitrafikken arrangerte frokostmøte i Oslo denne uka. Fra Statens vegvesen stilte Alberte Ruud, som fortalte om etatens byutredninger som er gjennomført i Bergen,
Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.

Oslo var ikke med, da de allerede har en statlig konseptvalgsutredning (KVU) gående på dette området.

Eksisterende planer

Utredningen er utarbeidet gjennom et års tid, og tar utgangspunkt i de eksisterende planene som foreligger i norske byer. Det være seg økt bompengefinansiering, tilrettelegging for gående og syklende, og likende tiltak.

– Denne analysen er utarbeidet i tett samarbeid med fylkeskommuner og kommuner, fortalte Ruud. 

Den er en del av et prosjekt i to faser, der første del har et tidsperspektiv fram mot 2030, noe som ifølge Ruud ikke er særlig langt.

Forskjellig effekt

– Veldig mange byer har gode planer i dag, og jobber målbevisst med en miljøvennlig byutvikling, men likevel krever nok nullvekstmålet at man har en kombinasjon av kollektivsatsing, bedre tilrettelegging for gående og syklende, samt å begrense parkeringsmulighetene, og øke bomavgiftene, eller eventuelt satse på veiprising. 

Hun understreket at alle byene har forskjellig utgangspunkt, og at noen vil få bedre effekt enn andre gjennom slike tiltak. Likevel er det en ting som vil kunne hjelpe alle de største byene med å nå målet. 

– Vi ser at det ligger et ganske stort potensiale i det å bygge tettere. Norske byer er bygget ganske spredt, sammenlignet med mange andre europeiske byer, forklarte hun.

Hva bringer fremtiden?

Neste del av dette prosjektet handler om å jobbe med dette opp mot Nasjonal Transportplan, og da i et større tidsperspektiv. 

– Disse byutredningene gir også et godt grunnlag for å si noe om hva vi ikke vet nok om. Betydningen av teknologisk utvikling er blant annet det vi vil se mer på. 

De vil også se nærmere på bylogistikken. Altså hvordan man skal få til god tilgjengelighet og framkommelighet for nyttetransporten, samtidig som vi ivaretar hensynet til andre trafikanter.

Et annet aspekt er om man i fremtiden skal holde på dagens nullvekstmål, eller om man skal vurdere andre typer mål fremover. 

Hun peker på at det er ståa i dag som betyr hvor vanskelig eller lett det er å nå nullvekstmålet og redusere personbiltransporten. 

– Kanskje er det slik at det burde være høyere ambisjoner i de byene som har veldig høy bilandel i dag?

Forsiden akkurat nå