Foto fra arbeid på fylkesveg 212.
Foto fra arbeid på fylkesveg 212. (Statens vegvesen)

Slik er framdriftsplanen for Askøypakken

Fyllingen Maskin straks i gang med sitt delprosjekt. 

Det store prosjektet Askøypakken er godt i gang. Bygging av ny fylkesveg 212 på strekningen Lindhaugen-Slettebrekka pågår nå for fult, og snart er Fyllingen Maskin i gang mellom Strømnes og Hop. 

Fyllingen Maskin regnet seg frem til 149,9 millioner kroner for jobben, og havnet dermed lavest blant fire andre entreprenører. 

Frist for ferdigstillelse på denne strekningen er satt til 1. november 2020. 

Slik ser fremdriftsplanen ut for resten av prosjektet, ifølge Statens vegvesen: 

Skiftesvik–Marikoven:

På delprosjektet fv. 213 Skiftesvik–Marikoven vil på pågå prosjektering og kjøp av grunn i hele 2018 og deler av 2019. Byggestart planlegges mot slutten av 2019. Forventet byggetid er på halvannet til to år.

Slettebrekka–Hetlevik:

Det pågår arbeid med reguleringsplan for ny fv. 212 Slettebrekka–Hetlevik. Det arbeides med å få vedtak om planen innen sommeren 2018. Når reguleringsplanen er endelig vedtatt går en i gang med å lage konkurransegrunnlag og foreta grunnkjøp. Dersom reguleringsplanen blir vedtatt som planlagt – kan Statens vegvesen starte bygging av dette delprosjektet i 2020. Her er det som kjent planlagt tunnel på den nordlige delen, nærmest Hetlevik. Forventet byggetid på delprosjektet er 2,5 til tre år.

Lavik–Haugland:

På fv. 562 Lavik–Haugland vil prosjektering og kjøp av grunn forgå i 2018, 2019 og deler av 2020. Det kan da påregnes at byggearbeidet kan begynne i slutten av 2020. Forventet byggetid her er på tre til fire år.

Kjerrgarden og Fauskanger:

Når fv. 562 Lavik–Haugland er lyst ut kan Statens vegvesen starte prosjekteringen på fv. 562 Fromreide–Kjerrgarden.
Når fv. 562 Fromreide–Kjerrgarden er lyst ut kan en gå i gang med prosjekteringen av fv. 562 Fauskanger sør.

 

Forsiden akkurat nå