Harpe bru sett fra nord. (Bilde: Knut Roland, Statens vegvesen)
Harpe bru er ferdigstøpt. Nå gjenstår bare støping av kanter, oppsetting av rekkverk og asfaltlegging på den 330 meter lange brua. (Bilde: Knut Roland, Statens vegvesen)
Disse har hatt ansvaret for byggingen av Harpe bru. Fra venstre: Mariusz Urbanski (Porr Norge), Knut Roland (koordinator ytre miljø Statens vegvesen), Jan Erik Wangen (kontrollingeniør Statens vegvesen), Jan Tore Kamp (SHA-rådgiver Statens vegvesen), Terje Ruud (kontrollingeniør Statens vegvesen), Pål Østen Solberg (anleggsleder AF), Arne Christensen (prosjekterende Johs. Holt AS), Knut Almeland Løne (kontrollingeniør AF), Stig Kjetil Methi (teknisk byggeleder Statens vegvesen). (Bilde: Roar Holten, Statens vegvesen)

Slank og lekker over Lågen

Den lengste og mest spesielle brua på den 33 kilometer lange E6-strekningen som er under bygging mellom Frya og Sjoa står nå ferdig støpt

Harpe bru går over Gudbrandsdalslågen på Harpefoss i Nord-Fron kommune og er ei såkalt extradosed bru. Den er den eneste i sitt slag i Norge og en av snaut 70 på verdensbasis.

Extradosed-bruer tåler lange spenn

Harpe bru er bygd i et gyteområde for storørret. I samråd med miljømyndighetene ble det tidlig i planleggingen bestemt at brua skulle ha maks to pilarer i Lågen for å skåne gyteområdet mest mulig. Det førte til at spennet mellom de to elvepilarene ble på 100 meter.

- Det relativt lange spennet utelukket ordinære brutyper. Valget falt derfor på extradosed-bru. Den slanke konstruksjonen som extradosed-løsningen gir, gjør det mulig med et spenn på 100 meter. Sammen med de lave tårnene som er karakteristisk for denne brutypen, gjør slankheten at vi har fått ei bru som ikke ruver i landskapet, men som likevel blir et storslagent landemerke langs nye E6 i Gudbrandsdalen, sier prosjektleder for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Utfordrende å beholde slankheten

Konsulentfirmaet Johs. Holt AS har prosjektert Harpe bru for Statens vegvesen. AF har bygd brua ved hjelp av underentreprenør JV Harpe bru (tidligere Bilfinger), mens kontrollingeniører fra Vegvesenet har fulgt bygginga tett.

- Det har vært givende å få være med på dette nybrottsarbeidet, sier Arne Christensen hos Johs. Holt AS.

Han forklarer at det spesielle ved ei extradosed bru er at den er en hybrid mellom to tradisjonelle brutyper – skråkabelbru og bjelkebru.

- I prosjekteringen har det vært utfordrende å holde på slankheten som denne brutypen skal ha, sier Christensen.

- I ei extradosed bru er det flere elementer å forholde seg til enn vanlig – både stål, betong, lettbetong, skråkabler og spennarmering inni brua. Det kan være lett å øke dimensjonene på det ene eller andre elementet for å sikre bæreevnen, og dermed få for mye av ei skråkabelbru eller ei bjelkebru, og ikke hybriden extradosed. Vi har derfor jobbet mye med å finne riktig balanse mellom materialene og hva som er optimalt for at ei slik type bru ikke skal miste sin egenart, sier han.

Forsiden akkurat nå