Dette bildet fra E16 i Lærdal (nedenfor Seltun) ble tatt i går, og illustrerer faren som mange rasutsatte strekninger utsetter trafikkantene for. Kort tid etter ble steinen sprengt og fjernet. Foto: Knut A. Strøm
Dette bildet fra E16 i Lærdal (nedenfor Seltun) ble tatt i går, og illustrerer faren som mange rasutsatte strekninger utsetter trafikkantene for. Kort tid etter ble steinen sprengt og fjernet. Foto: Knut A. Strøm

Skredsikring i vest vil koste 22 milliarder kroner

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland bør skredsikres for minst 22 milliarder kroner på totalt 715 skredpunkter, melder Statens vegvesen.

  • Nyheter

Oslo (NTB): Regionsjef Helge Eidsnes mener tallene viser at det er særskilte utfordringer med vegnettet på Vestlandet.

– Det er bygd mye veg langs fjell og fjorder gjennom tidene, og mange steder er det behov for å trygge enkelte skredpunkter. Behovet i Region vest utgjør halvparten av det totale behovet i hele landet. Det sier litt om hvorfor skredsikring er et viktig satsingsområde for oss, opplyser han til NRK.

Kartleggingen er gjort som et innspill til Vegvesenets prioritering av skredsikringstiltakene på riksveg, som er en del av forslaget til nasjonal transportplan for 2018 til 2029.

– Det vil komme nye skredpunkter også i fremtiden, ikke minst på grunn av klimaendringene. Skredutsatte punkter blir sammenlignet ved hjelp av skredfaktormodellen, opplyser Eidsnes.

Det er 192 skredpunkter på riks- og fylkesvegnettet med høy skredfaktor bare i Region vest. I middels kategori er det 229 skredpunkter og i lav kategori er det 294 punkter. Eidsnes forteller at 26 av punktene kan bli sikret når den nye traseen mellom Voss og Arna bygges på E16. (©NTB)

Forsiden akkurat nå