NYHETER

Skråstagbru på anbud i Levanger

Snekkarberget bru i Levanger er moden for utskifting. Den skal erstattes med en 31 meter lang skråstagbru. 3. juni er datoen å merke seg for interesserte entreprenører.

5. mai 2014 - 08:57

Det meste av brua blir bygd i stål. Bare landkar og fundamenter blir i betong. Tårnet blir skråttstilt. På den ene siden gå det 8 kabler som bærer kjørebanen, på den andre siden går det like mange kabler ned til et motvektsfundament.

Brua inngår i en gangvegforbindelse over et ca. 200 meter bredt sund. Det meste av forbindelsen består av fylling, bare i nordre ende er det en åpning i fyllingen. Over den går en 17,5 meter lang betongbjelkebru i dag. Innenfor sundet er det en poll. Forskjellen mellom høyvann og lavvann er stor på disse kanter av landet, og strømmen under brua er sterk når tidevannet flommer inn og ut av pollen.

- Det ene landkaret til brua ligger i enden av fyllingen. Det er undergravd av tidevannstrømmen. Nå er det i så dårlig forfatning at det ikke kan stå stort lenger, sier prosjekteringsleder Roar Hugudal hos Reinertsen, som har prosjektert brua sammen med Tegn 3.- Det undergravde landkaret skal erstattes med et nytt som blir fundamentert på fem stålkjernepæler. Det blir plastret med større stein og skråningene blir utslaket.

- Hva med fyllingen?

- Den er også i dårlig forfatning. Nå blir den utbedret og plastret på nytt med slakere skråninger. Den får også nytt dekke, rekkverk og belysning. På brua blir det dekorasjonsbelysning, det vil si at også konstruksjonene blir opplyst. Alt arbeid på brua og fyllingen inngår i entreprisen, sier Hugudal.

Nybrua skal bygges i traséen til den gamle. Det blir ingen interimsbru i byggetiden. Myke trafikanter blir henvist til en kjørebru med fortau som krysser sundet ca. 500 meter fra gangbrua når den gamle brua er revet. Den nye blir ferdig tidlig neste år.

 

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.