Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. (Bilde: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no)

Skjerper grensene for svevestøv

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) vil skjerpe grensene for helsefarlig svevestøv. De nye kravene trer i kraft fra neste år.

I et brev til Stortinget skriver Tine Sundtoft at hun vil sende et forslag ut på høring om de nye grenseverdiene.

– Vi skjerper nå kravene til luftkvalitet i byene. Det vil gi bedre helse for innbyggerne i framtida, sier hun til NTB.

Forslaget er basert på anbefalinger fra Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, opplyser hun.

 

Fra neste år

De fire organene har anbefalt regjeringen å innføre nye grenseverdier allerede dette året. Sundtoft foreslår i stedet at de av praktiske grunner bør gjøres gjeldende fra 2016. Begrunnelsen for dette er at 2015 allerede er i gang.

Sundtofts forslag går ut på at grenseverdien på årsbasis for grove støvpartikler skal skjerpes fra 40 mikrogram til 25 mikrogram per kubikkmeter. Dette er i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Grenseverdien på døgnbasis for grove partikler settes til 50 mikrogram per kubikkmeter, med maksimalt 30 overskridelser i året, mens grenseverdien på årsbasis for fine partikler settes til 15 mikrogram per kubikkmeter.

 

Farligere enn man trodde

Ny kunnskap har vist at svevestøv har negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn man tidligere trodde, påpeker Sundtoft.

– Vi følger derfor opp anbefalingen vi har fått, og innfører reglene fra 2016, sier hun.

Fra 2020 kan grenseverdiene bli skjerpet enda mer. For å forberede dette skal det legges fram et oppdatert kunnskapsgrunnlag i 2018. Der skal både samfunnsøkonomisk nytte og gjennomførbarhet vurderes.

Innsatsen mot svevestøv må samtidig ses i sammenheng med en sak ESA har gående mot Norge for brudd på direktivet om luftkvalitet, påpeker klima- og miljøministeren.

 

Åpner for lavutslippssoner

Eksempler på aktuelle tiltak mot svevestøv er økt støvfjerning, reduserte fartsgrenser, økt piggfriandel, partikkelfilter på anleggsmaskiner og utskiftning av ovner. 

I tillegg vil regjeringen åpne for lavutslippssoner i byene.

– Jeg er opptatt av at kommunene har de verktøyene som trengs for å løse problemet med luftkvalitet. Derfor vil regjeringen for eksempel åpne for lavutslippssoner for de byene som selv ønsker dette, sier Sundtoft.

– Det er viktig å redusere utslippene fra biltrafikken. Jeg har tillit til at lokalpolitikerne finner de rette tiltakene for å bedre luften, sier hun.

 

Under press

I Stortinget har miljøopposisjonen den siste tida presset på for å få innført sterkere tiltak mot svevestøv.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har lagt fram et representantforslag om saken som er oppe til behandling i disse dager, og i spørretimen denne uka ble statsminister Erna Solberg (H) kritisert av SVs leder Audun Lysbakken for å ha brukt for lang tid på å handle. Fagetatenes nye anbefalinger om svevestøv ble lagt fram allerede i februar i fjor, påpekte han.

Det er i forbindelse med behandlingen av MDGs forslag Sundtoft nå har varslet Stortinget om de nye reglene som er på vei. (©NTB)

Forsiden akkurat nå