Skanska leder jevn kamp

Skanska har en knapp ledelse i kampen om kontrakten på utvidelse av E 18 ved Arendal. Bare 2,5 prosent skiller de tre entreprenørene som ga anbud, men prisene ligger som vanlig høyt over Vegvesenets overslag.

Skanskas anbud er på 44,204 millioner kroner. Nr. to er E. Gauslå & Sønner fra Arendal med 44,714 mill., mens Mesta er høyest med 45,335 mill. Anbudene er omtrent like høye som byggherrens overslag for totalkostnadene for prosjektet.

Oppdraget gjelder sikring av tre km av E 18 mellom Harebakken og Sørsvann like vest for Arendal. Strekningen skal utvides og utstyres med midtdeler. Den har status som to-felts motorveg, men mangler den nødvendige bredden på 13,5 meter som er minstekravet for at midtdeler kan settes opp. For å oppnå denne bredden må 50 000 m3 sprenges ut fra veglinjen. Dessuten skal en 80 meter lang myrbru rives og erstattes med en ny.

Innen 15. november neste år skal vegen være utvidet og midtdeleren på plass.

Forsiden akkurat nå