Steinar Myhre, konserndirektør Skanska, og Berit Brendskag Lied, regionvegsjef SVV under signeringen av fylkesveg 17
Steinar Myhre, konserndirektør Skanska, og Berit Brendskag Lied, regionvegsjef SVV under signeringen av fylkesveg 17 (Bilde: Skanska)

Skanska fikk vegjobb i Nord-Trøndelag til 360 millioner kroner

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen om utbyggingen av fylkesveg 17 Dyrstad - Sprova - Malm i Nord-Trøndelag.

Det skal bygges til sammen 5,4 km ny veg, hvorav 1,6 km blir i tunnel. De to tunnelene, Strømnestunnelen og Holmviktunnelen, er på henholdsvis 1000 meter og 600 meter. I tillegg skal det bygges to bruer. Holmvikbrua på 42 meter og Eldbrua på 27 meter.- Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt til vår kjernekompetanse. Vi får benyttet vår spesialkompetanse på både masseforflytting, tunnel-, betong og brubygging.

-Vi er glade for at vi sammen med Statens vegvesen nå skal sørge for at hverdagen blir enklere for trafikantene, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

Prosjektet er det største utbyggingsprosjektet i vegsektoren noen gang i Nord-Trøndelag.Byggestart blir oktober 2017 og prosjektet skal være ferdig høsten 2019.

Forsiden akkurat nå