I juli 2007 gikk de siste salvene i de to løpene i Romsåsen tunnel. Etter at rensk og fjellsikring ble avsluttet ble det stille i tunnelen lenge. Nå skal Skanska fullføre jobben.
I juli 2007 gikk de siste salvene i de to løpene i Romsåsen tunnel. Etter at rensk og fjellsikring ble avsluttet ble det stille i tunnelen lenge. Nå skal Skanska fullføre jobben. (Bilde: Ola Nerby, Statens vegvesen)

Skanska fikk kontrakten, Askim Entreprenør krever erstatning

Skanska har undertegnet den omstridte kontrakten på E 18 i Østfold. Kontraktsummen er 236,4 millioner kroner. Askim Entreprenør som lå lavest ved anbudsåpningen, har gitt opp kampen om dette oppdraget. Firmaet vil i stedet kreve erstatning av Vegvesenet.

Kontrakten gjelder vegarbeidet øst for Glomma på parsellen Knapstad-Krosby. Fire millioner kroner skilte anbudene fra de to entreprenørene. Vegvesenet mener at Askim Entreprenør ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utføre jobben, og valgte derfor å gi den til Skanska.

Daglig leder i Askim Entreprenør, Jørn Tore Måleng bestrider dette. Han mener at firmaet han leder har gjort lignende arbeid på andre prosjekter. Foruten vegarbeid omfatter entreprisen innredning, sikring og montasje av elektriske installasjoner i Romsåsen tunnel, som er råsprengt i en tidligere entreprise. Slikt arbeid har Askim Entreprenør liten erfaring med, men før anbudet ble gitt, hadde man inngått avtale med Tunnelteknikk på innredning og Fortum på elektro.

- Vi har nå bestemt oss for å gå til sak for å få erstattet tapt fortjeneste og dekningsbidrag, sier Jørn Tore Måleng.

Den aktuelle strekning er ca. to kilometer lang. Romsåsen tunnel får en lengde på ca. en kilometer når den blir ferdig. I dag består den av to tunneler, hvert med to løp. Den ble sprengt ut tidligere fordi Vegvesenet trengte tunnelmassen.

Skanska skal støpe en 80 meter lang to-løps betongtunnel mellom de to utsprengte tunnelene, slik at hvert løp framstår som en sammenhengende tunnel. Over betongtunnelene skal det etterfylles løsmasser slik at terrenget når opp til sitt opprinnelige nivå.

Entreprisen omfatter også et to-planskryss med to rundkjøringer og en rundkjøring på nåværende E 18.

Hele strekningen Knapstad-Krosby er 8 km lang. Prosjektet ligger an til å bli 160 millioner kroner dyrere enn opprinnelig forutsatt, men det ser foreløpig ikke ut til at dette vil få konsekvenser for framdriften. Den nye fire-feltsvegen mellom Knapstad og Krosby vil å få fall åpnes høsten 2010. I følge det siste kostnadsoverslaget vil regningen komme på 1,3 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå