Skanska fikk jobben på E16 Bagn-Bjørgo

Skanska fikk jobben på E16 Bagn-Bjørgo

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen om bygging av prosjektet E16 Bagn-Bjørgo. En jobb til 735 millioner kroner.

Prosjektet omfatter omlegging og utbedring av dagens ca 11 km lange strekning mellom Bagn og Bjørgo til tofelts veg med 8,5 meter bredde. Prosjektet inkluderer blant annet en 4,3 km lang tunnel, en 150 meter lang bru over elven Begna samt flere mindre bruer, underganger og kryss.

Byggestart er august 2016 og prosjektet vil være ferdigstilt innendesember 2019.

- Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt til vår kjernekompetanse. Vi får benyttet vår spesialkompetanse på både masseforflytting, tunnel- og betongarbeider. Behovet for utbedring av denne strekningen er stor og vi er glade for at vi sammen med StatensVegvesen nå skal sørge for at hverdagen blir enklere for trafikantene, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

Forsiden akkurat nå