Planlagt versjon av brua over Bjørnafjorden.
Planlagt versjon av brua over Bjørnafjorden. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Skal utvikle digital tvilling for bru over Bjørnafjorden

Sopra Steria er tildelt kontrakten for å utvikle Bjørnafjorden Open Live Center (BOLC). Kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner.

Prosjektet starter opp i høst, og målsetningen er å lansere BOLC-dashboard i slutten av juni 2021, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Elektronisk signering med påfølgende digitalt håndtrykk. Foto: Odd Erling Margido Botn, Statens vegvesen

Den nye programvaren gjør det mulig å skape en digital tvilling til flytebroen over Bjørnafjorden. Den digitale tvillingen vil med sine grafer og fargekoder på en enkel måte vise statusen i prosjektet. Sopra Steria skal samarbeide med Geodata, Areo og COWI.

Statens vegvesen har de siste årene kuttet kostnader i milliardklassen på vei- og utbyggingsprosjekter. En viktig del av arbeidet med å få kostnadene ned og nytten opp, er bruken av ny teknologi og digitalisering. Nå blir enda en innovativ løsning presentert, og som vil sikre at byggingen av verdens lengste flytebro får en dynamisk modellorientert plattform for prosjektstatus, og med det en redusert risiko i prosjektgjennomføringen, heter det i meldingen.

– Vi leter alltid etter muligheter for å få kostnadene ned og nytten opp. Gjennom økt digitalisering og ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi bli mer effektive, og ikke minst utvikle de gode løsningene som gir en merverdi for samfunnet og brukerne rundt oss, sier Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Les også

Treffsikkert verktøy

Den nye teknologien som vegdirektøren viser til, har fått navnet BOLC dashboard, og skal være et verktøy som med god treffsikkerhet viser utviklingen i de ulike delene av prosjektet.

– BOLC er en GIS/BIM-plattform som viser data i de forskjellige fasene i prosjektet visualisert i et dashboard, forteller Ann-Kristin Skarbøvig, direktør i Sopra Steria transportsektor.

Løsningen har som mål å gi prosjektdeltakerne et rollebasert dashboard som i sanntid viser status på blant annet HMS, kostnad, framdrift og kvalitet.

– Alt dette visualiseres sammen med eller i selve broens prosjektmodell gjennom et skreddersydd dashboard for den enkelte prosjektdeltaker, sier Elin Dalen-Rasmussen, som er prosjektleder for BOLC-prosjektet.

Les også

Forsiden akkurat nå