Fylkesvei 882 går langs Øksfjorden i Loppa kommune, en strekning som har mange svært rasfarlige punkter.
Fylkesvei 882 går langs Øksfjorden i Loppa kommune, en strekning som har mange svært rasfarlige punkter. (Foto: Google maps)

Skal rassikre fv 882 mellom Langfjordbotn og Øksfjord

På tilsammen fire lokalsjoner skal det settes opp fanggjerder- og stive støtteforbygninger i stål.

Det skal på fv. 882 på strekningen mellom kryss E6 Langfjordbotn og Øksfjord i Loppa
kommune, gjøres skredsikringstiltak for å sikre fremkommeligheten til Øksfjord og
fergeleiene til Hasvik, Tverrfjord, Bergsfjord og Sandland.


Sikringstiltakene som Troms og Finnmark fylkeskommune skal få på plass består av fanggjerder- og stive støtteforbygninger i stål, skal bygges
på 4 forskjellige lokasjoner fra Øksfjordbotn og ut mot Øksfjord.

Mengder:
Øksfjordbotn: Stive støtteforbygninger: 360 meter med høyde på 4 meter.
Fanggjerder: 92 meter med høyde på 5 meter.


Seivikbukta: Stive støtteforbygninger: 334 meter med høyde 4 meter.
74 meter med høyde 5 meter.
Fanggjerder: 135 meter med høyde 4 meter.


Hamnbukt/Stranda: Stive støtteforbygninger: 900 meter med høyde 4 meter.
1628 meter med høyde 5 meter.
Fanggjerder: 66 meter med høyde 5 meter.


Bukta: Stive støtteforbygninger: 406 meter med høyde 4 meter.
626 meter med høyde 5 meter.
Fanggjerder: 166 meter med høyde 4 meter.

Arbeidene skal pågå helt til høsten 2026, og avslutningen av prosjektet vil derfor skje i regi av Finnmark fylkeskommune.

Tiludsfrist er satt til 02. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå