Fra skredet i Blåmolia i januar 2022.
Fra skredet i Blåmolia i januar 2022. (Foto: Thomas Nystad/Sweco)

Skal avklare om det må bygges overbygg, tunnel eller noe annet på Beisfjordveien

Fylkesrådet i Nordland ønsker å bruke 700 000 kroner til utredning av den rasutsatte fylkesvei 7570 Beisfjordveien langs Ofotfjorden.

I januar 2022 gikk det et stort ras over Beisfjordveien, som isolerte beboere i Beisfjord fra omverdenen i flere dager. Det er i ettertid satt opp et varslings- og stengeanlegg for skred. Radar og kamera skal bidra til tryggere ferdsel i det kjente skredområdet.

Nå ønsker fylkesrådet å få utredet ulike fysiske tiltak å få ned skredfaren på veien som går langs Ofotfjorden.

– Vi vil nå få undersøkt hvilke alternativ vi har til å ivareta sikkerheten til de vegfarende ytterligere. Fylkeskommunen har en klar ambisjon om at vegnettet vårt over tid skal utbedres og bli bedre sikret mot skred, både for å øke trafikksikkerheten og for å øke påliteligheten til vegene våre og tryggheten for befolkningen. Vi tar bekymringene til befolkningen i Beisfjord på alvor – trafikksikkerhet er alltid høyt på vår agenda, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

– En utredning vil kunne gi svar på hva slags bergmateriale det er i fjellet, om man bør velge overbygg eller tunell og annet. Ikke minst vil vi få en sikker kostnadskalkyle som gjør oss i stand til gode beslutninger videre, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande.

Det er fylkestinget som tar den endelige bestemmelsen om utredningen under sitt møte i Bodø 12.-14. juni.

Les også


 

Forsiden akkurat nå