Fylkesveiene 213 og 312 går gjennom nordre del av Lillehammer. Her fra fylkesvei 213 nord for Skurva.
Fylkesveiene 213 og 312 går gjennom nordre del av Lillehammer. Her fra fylkesvei 213 nord for Skurva. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 213 og 312 Lillehammer

Sju firmaer kniver om å få bygge gang- og sykkelvei i Lillehammer

Dialogen med Vegvesenet og kommunen avgjør hvem som får kontrakten til 53 millioner kroner.

Konkurransen om å bygge ny gang- og sykkelvei til rundt 53 millioner kroner ble lyst ut i slutten av januar, og nå er det klart hvem som har levert tilbud.

Sju entreprenører er interessert:

  • Åge Haverstad
  • Anlegg Øst Entreprenør
  • Brødrene Gudbrandsen
  • Dobloug Entreprenør
  • Dokka Entreprenør
  • Gjøvik Graveservice
  • Løype Anleggsdrift

Disse firmaene er nærmest å betrakte som prekvalifisert. Dette er en konkurranse med såkalt konkurransepreget dialog, og byggherrene skal dermed i dialog med entreprenørene for å komme fram til hvem som får kontrakten.

Det er Statens vegvesen og Lillehammer kommune som i dette felles prosjektet skal  legge nye vann- og avløpsledninger og bygge ny gang- og sykkelvei langs Gudbrandsdalsvegen i området mellom Skurva og Lillehammer helsehus.

Den nye veien blir liggende langs fylkesveiene 213 og 312. Hensikten er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter. Parsellen er en del av hovedtraséen for sykkel i Lillehammer.

Les også

Forsiden akkurat nå