En bit av sjøorm-skulpturen i terrenget ved Atlanterhavsvegen. Sjøormen skal være oppstykket. Det er 45 meter marmorprofiler som til sammen skal utgjøre en 90 meter lang skulptur som slynger seg ned mot havet. (Foto: Nasjonale turistveger).
Kolbjørn Gaustad ønsker ikke sjøormen plassert i dette turterrenget ved Atlanterhavsvegen. Han kaller den 90 meter lange skulpturen en miljømessig forurensing. (Foto: Kjell Herskedal)
Strekningsansvarlig Grete Kongshaug i Nasjonale turistveger forsvarer både pengebruk, moderne kunst og arkitektur langs våre nasjonale turistveger. (Foto: Kjell Herskedal).

Sa ja til omdiskutert installasjon

Sjøormen klar for Atlanterhavsvegen

Mot én stemme har politikerne i Eide kommune på Nordmøre sagt ja til Nasjonale turistvegers omdiskuterte installasjon «Columna Transatlanticus», sjøormen ved Atlanterhavsvegen.

  • Nyheter

Dermed er det klart at den 90 meter lange og 35 tonn tunge marmorskulpturen kommer, og den skal være på plass allerede til sommersesongen i år.

Kolbjørn Gaustad (Sp) var den eneste politikeren som sa nei til kunstprosjektet. Han ville i stedet utsette og utlyse en kunstkonkurranse. Han har støtte hos mange lokalt i bygda Vevang, der skulpturen skal plasseres, men fikk ikke støtte for synet sitt hos andre politikere.

Nasjonale turistveger har de nødvendige avtalene med grunneierne på plass. Plasseringen av installasjonen skal skje i samråd med Riksantikvaren.

 

-Dårlig spøk

-Naturen rundt Atlanterhavsvegen er skulptur god nok. Jeg vil hevde at en sjøorm i hvit marmor, importert fra Italia, er en miljøforurensing, sa Gaustad da han tidligere i vinter viste Våre Vegers medarbeider stedet der installasjonen skal plasseres.

Han peker på at sjøormer aldri har plaget folk i dette området nevneverdig, verken i virkeligheten eller i fantasien. Dersom det tenkes på gassfeltet Ormen Lange, så mener Gaustad det må dreie seg om en særdeles dårlig spøk. Området ved Atlanterhavsvegen tapte kampen om ilandføring av gassen fra Ormen Lange-feltet.

I tillegg reagerer han på at det skal brukes hvit marmor importert fra Italia til utforming av skulpturen. Dette blir rimelig spesielt når Eide kommune har landets største steinindustri. Ingen steder i Norge er det så mye kalkstein i fjellene som i Eide.

Gaustad reagerer også på at Nasjonale turistveger kan plassere en slik skulptur i et arkeologisk fredet område. Han har tidligere reist kritikk mot Nasjonale turistvegers «svevende stier» på Eldhusøya ved Atlanterhavsvegen, som han også mener er en miljøskandale.

 

-Særpreg

Kunstverket Columna Transatlanticus er laget av Jan Freuchen og skal være på plass ved Atlanterhavsvegen allerede i juni i år, opplyser strekningsansvarlig i Nasjonale turistveger, Grete Kongshaug, til Våre Veger.

-Sjøormen skal gi vakre og mye besøkte Atlanterhavsvegen et ekstra særpreg. Kunstverket er ment å   assosiere til blant annet Midgardsormen. Det blir en skulptur av høy standard framstilt i italiensk marmor. Bruk av lokal stein er nøye vurdert, men på grunn av risikoen for sprekkdannelser kan den ikke benyttes til dette kunstverket.

Kongshaug opplyser at idéen om en sjøorm-skulptur har oppstått på stedet der den er tenkt plassert. Det kystnære området mot havet har inspirert kunstneren. Skulpturen blir skreddersydd for området. Den skal strekke seg fra et tjern på land og ut i sjøen.

Hun legger til at det er satset på spesialdesignede løsninger og ofte uprøvde løsninger for arkitektur og kunst på de nasjonale turistvegene. Det er løsninger som har gitt arkitekter og kunstnere utfordringer, som har en forskningsverdi og en merverdi ved seg. Tilbakemeldingene fra turistene som besøker de nasjonale turistvegene er, ifølge Kongshaug, gode.

Det har også vist seg at kunst som er blitt veldig kritisert lokalt til å begynne med, ofte blir bedre akseptert etter hvert som tiden går. Et godt eksempel på dette er steinskulpturen av Knut Wold på Nasjonale turistveger Sognefjellet.

-Dette er i dag en av de mest fotograferte skulpturene på de 18 turistvegstrekningene våre, sier Kongshaug.

 

Forsiden akkurat nå