Illustrasjonsfoto: Slik mså det ut etter en kraftig frontkollisjon mellom personbil og trailer på E18 mellom Bommestad og Farriseidet i Larvik i 2010.  Foto: Peder Gjersøe / SCANPI
Illustrasjonsfoto: Slik mså det ut etter en kraftig frontkollisjon mellom personbil og trailer på E18 mellom Bommestad og Farriseidet i Larvik i 2010. Foto: Peder Gjersøe / SCANPI (Bilde: Gjersøe, Peder)

Sjåfører på jobb årsak til flest ulykker

Stress, dårlig tid og tretthet er hovedårsaken når yrkessjåfører utløser trafikkulykker.

  • Nyheter

Yrkessjåfører av tungbil eller buss var innblandet i 30 prosent av dødsulykkene og kjørte det utløsende kjøretøyet i 36 prosent av ulykkene de var involvert i. Andre førere i arbeid utgjorde 6 prosent av ulykkene, men var til gjengjeld den utløsende faktor i 57 prosent av disse. Funnene viser at førerne i de fleste tilfellene var preget av stress, dårlig tid eller tretthet på ulykkestidspunktet.

- Dette er urovekkende, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som nå inviterer næringen til et møte 12. juni for å diskutere funnene i rapporten.

- Vi håper i møtet å få gode innspill og synspunkter på hvordan vi kan redusere antall ulykker blant denne yrkesgruppen, sier samferdselsministeren.

Forsiden akkurat nå