Siste smale undergang skal vekk fra E6

Det er bare en virkelig smal jernbaneundergang igjen på Norges lengste veg, E6. Den befinner seg i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag. Eliminering av den er lyst ut på totalentreprise med anbudsfrist 29. juni.

Omtrent slik vil fyllingen over jernbanen se ut fra sør når anlegget blir ferdig, hvis entreprenøren som får kontrakten velger å legge banen i kulvert.
Omtrent slik vil fyllingen over jernbanen se ut fra sør når anlegget blir ferdig, hvis entreprenøren som får kontrakten velger å legge banen i kulvert. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
Anders Haakonsen
18. mars 2016 - 08:17
Omtrent slik vil fyllingen over jernbanen se ut fra sør når anlegget blir ferdig, hvis entreprenøren som får kontrakten velger å legge banen i kulvert.
Omtrent slik vil fyllingen over jernbanen se ut fra sør når anlegget blir ferdig, hvis entreprenøren som får kontrakten velger å legge banen i kulvert. Foto: Ill.: Statens vegvesen

Undergangen ligger ved Vintermyr like ved kommunesentret i Namsskogan. Den er så smal at to biler ikke kan passere hverandre under banen.

Det er ingen tilfeldighet at akkurat denne undergangen har blitt stående igjen mens alle andre har blitt eliminert. Forholdene på stedet gjør det vanskelig å få til en hensiktsmessig kryssning mellom veg og bane. I følge Vegvesenets overslag vil de totale kostnadene komme på omkring 90 millioner kroner.

I årenes løp har mange fått seg en overraskelse her. Undergangen har kommet brått på for sjåfører som ikke er kjent. Det har inntruffet flere ulykker, og biler har kjørt seg fast, spesielt tunge biler. For et par år siden bestemte Vegvesenet seg for å lysregulere den i håp om å forhindre ulykker.

 

Vegen må ligge øverst

En av årsakene til det høye prisanslaget er at veg og bane må krysse hverandre i spiss vinkel på grunn av topografien. Reguleringsplanen er basert på en løsning hvor jernbanen legges i kulvert under E6. Vegvesenet åpner for at det kan bygges bru for E6 over banen i stedet, men det blir ikke anledning til å velge løsninger basert på at E6 legges under jernbanen.

Løsningen som er foreslått i forprosjektet forutsetter at banen blir lagt i en ca. 80 meter lang kulvert med en bredde på 10,2 meter og en høyde over spor på 7,2 meter.

E6 skal gå på fylling inn mot kulverten fra begge sider. I forbindelse med etablering av fyllingen skal 10 000 kbm løsmasser fjernes og 80 000 kbm fyllmasser tilføres.

 

Omkjøring på lokalveg

Det nye krysningspunktet vil komme ca. 100 meter lenger nord enn det nåværende, men E6-strekningen som berøres av omleggingen, blir ca. en kilometer lang.

For å avvikle trafikken i anleggstiden skal det etableres en kort forbindelse mellom E6 og en parallell lokalveg som skal fungere som omkjøringsveg. Entreprisen omfatter også permanent omlegging av en lokaveg og bygging av en støyvoll.

Anbudsbefaring finner sted 12. april. Når anlegget blir ferdig, er foreløpig usikkert. Entreprenørene skal ikke bare konkurrere på pris og løsninger, men også på byggetid.

- Vi ber om pris på to datoer for ferdigstillelse. Den ene er i oktober 2017, den andre er i juni 2018. Hvis noen vil gi en lav pris på lang byggetid, kan det blir foretrukket, sier Dieter Manka i Region Midt, som har vært med på forprosjekteringen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.