Fylkesvei 717 Sund-Bradden.
Fylkesvei 717 Sund-Bradden. (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Siste prosjekt i Fosenveiene legges ut på anbud

Dette er strekningen Sund-Bradden på fylkesvei 717 i Indre Fosen kommune. Entreprenørene har frist på seg til 16. april.

Det er ventet stor interesse for veibyggingskontrakten, skriver fylket i en pressemelding.

Byggeleder Håvard Ellingsen forventer anleggsstart tidligst i slutten av mai. Prosjektet skal stå ferdig innen november 2023.

På grunn av områder med kvikkleire er det strenge føringer for hvordan veiprosjektet skal bygges. Rekkefølgebestemmelser styrer anleggsgjennomføringen og byggetiden er derfor relativt lang.

Les også

Prosjektet ser slik ut:

  • 6,5 kilometer ny fylkesvei mellom Sund rundkjøring og Bradden vegkryss
  • 2,3 kilometer ny gang- og sykkelvei
  • Påhengt gangbane på Sundsbrua
  • Reins Alleen blir gang- og sykkelvei
  • Reduksjon i stigning opp Skaret fra 14-16 prosent til cirka seks prosent langs ny trase

Prosjektet inkluderer også steinuttak og utbedring på cirka 13, kilometer av fylkesvei 718 Hasselvikveien. Det betyr stein, pukk og veibyggingsmasser til fylkesvei 717.

Les også

Forsiden akkurat nå