VIDEO: Siste parsell på plass for ny E16

Siste parsell på plass for ny E16

Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet går inn for å legge Helgelandsmotraseen til grunn for videre planlegging av ny E16 og jernbane gjennom kommunene Hole og Ringerike.

- Regjeringen har konkludert med at siste uavklarte trasé skal gå over Helgelandsmoen. Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å fortsette med full framdrift i planleggingen og seinere bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Billigste alternativ

Med avklaringen av trasé er grunnlaget lagt for en effektiv og forutsigelig planprosess. I det videre arbeidet med reguleringsplanen vil det legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skader på natur- og landbruksverdier, og for å redusere flomrisikoen.

Helgelandsmotraseen er den biligste av de tre alternativene som er vurdert.

Der er lagt opp til en paralell utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling i 2024.

Forsiden akkurat nå