Ikke mindre enn 200 000 kbm skal ta ut på den 2,6 km lange strekningen mellom Busteinbukta og Svadalsryggen. (Ill.: Statens vegvesen).
Ikke mindre enn 200 000 kbm skal ta ut på den 2,6 km lange strekningen mellom Busteinbukta og Svadalsryggen. (Ill.: Statens vegvesen). (Bilde: grhold)

Siste oppdrag på Renndalen-Staurset er utlyst

Tredje og siste parsell på E 39 mellom Renndalen og Stauret er sendt ut på anbud. Parsellen som skal utbedres går mellom Busteinbukta og Svadalsryggen i Halsa kommune på Nordmøre. 11. august er fristen å merke seg for dem som vil ha jobben.

Parsellen er 2,7 km lang. I grove trekk skal vegen følge samme trasé som i dag, men den nåværende vegen har så dårlig geometri at veglinjen må justeres mange steder for at E 39 skal få en standard som står i forhold til skiltingen. Ikke mindre enn 200 000 kbm skal tas ut på de 2,6 kilometrene. Entreprisen omfatter alt arbeid på vegen unntatt legging av slitelag.

Hele strekningen Renndalen-Staurset er 14 km lang. Den følger sørsiden av Vinjefjorden og krysser fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vegen har en standard som ikke er en europaveg verdig. Innen 1. juli 2010 skal hele strekningen være utbedret.

Utbedringen av de to første parsellene ble utlyst tidligere i år. Reaksjonen på utlysningene var svært positive. I en tid da entreprenørene kan velge og vrake i jobber, fikk Vegvesenet inn 7 anbud på hvert av oppdragene. Ingen av de to laveste anbudene lå høyere enn Vegvesenets overslag.

Det første oppdraget gjaldt utbedring av den 5,1 km lange parsellen Renndalen-Busteinbukta. Den gikk til Reinertsen Anlegg for 37,8 millioner kroner. Det andre gjaldt den 6 km lange parsellen Svadalsryggen-Staurset. Det gikk til Grunnarbeid AS fra Trondheim. Kontraktsummen er på 62,6 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå