Nordøyvegen vedtatt av fylkestinget i Møre og Romsdal
(Illustrasjon: Statens vegvesen)

Nordøyvegen vedtatt av fylkestinget i Møre og Romsdal

Etter to og en halv times debatt vedtok fylkestinget i Møre og Romsdal å fullføre Nordøyvegen med en ny og utvidet kostnadsramme på ca. 5 milliarder kroner.

Vedtaket ble gjort med 26 mot 21 stemmer. Mindretallet ønsket å avlyse anbudskonkurransen og se på muligheten for en oppdeling av prosjektet.

Flere av skeptikerne tilNordøyvegen erkjente at de stemte mer med hjertet enn med hodet. Møre og Romsdal fylkeskommune har fra før en vanskelig økonomi og styrer mot Robek.

Økonomi og risiko var hovedargumentene til de som valgte å si nei til prosjektet. 

Veier24 kommer med mer.

Forsiden akkurat nå