I dag har Statens vegvesen Ryfast-prosjektet lyst ut en ny stor kontrakt. Denne gang skal det bygges ny firefelts vei fra Byhaugen til ytre Tasta.
I dag har Statens vegvesen Ryfast-prosjektet lyst ut en ny stor kontrakt. Denne gang skal det bygges ny firefelts vei fra Byhaugen til ytre Tasta. (Bilde: Statens vegvesen)

Siste kontrakt på Ryfast ut på anbud

Byggingen av ny firefelts motorveg på nordisden av Eiganestunnelen i Statavnger står for tur. Oppdraget, som er kostnadsberegnet til 220-300 mill kroner, har tilbudsfrist 6. juni

Denne entreprisen omfatter bygging av ny nedsenket 4 felts E39 fra Eiganestunnel portalen på Tasta til sammenfletting til 2-feltsveg ved avkjøring til parkeringsplass ved Store Stokkavann, en strekning på ca 700m.

Det skal anlegges et nytt toplanskryss utformet som rundkjøringsbru over ny E39 med tilkobling til lokaltrafikken samt av- og påkjøringsfelt til E39 .

Det skal også bygges ei ny bru over E39 for adkomst til boliger på vestsiden av E39 og turområder, samt rampe ned til bussholdeplass ved E39.

-Størrelsen på kontrakten og arbeidet som skal utføres er et godt utgangspunkt for lokale entreprenører. Vi håper det vil vise seg på tilbudene vi får inn, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Og entreprenørene har god tid å regne på, siden tilbudsfristen er satt til 6. juni i år.

Forsiden akkurat nå