SINTEF og NTNU samler kompetansen for å forme framtidas transport - på veien og i lufta.
SINTEF og NTNU samler kompetansen for å forme framtidas transport - på veien og i lufta. (Illustrasjon: Berre/SINTEF)

SINTEF og NTNU går sammen for felles løft innen digital veitransport

SINTEF og NTNU etablerer to Gemini-sentre for mobilitet: et nasjonalt kompetansesenter for digitalisering og automatisering av veitransport.

– For å lykkes på disse områdene trenger vi tverrfaglig kompetanse. Gjennom Gemini-sentrene bygger vi fagmiljøer som blir i bedre stand til å gripe og utvikle nye muligheter, sier Roar Norvik, som leder SINTEFs konsernsatsing innen mobilitet.

Han tror SINTEF og NTNU sammen vil kunne posisjonere seg til å bli internasjonalt ledende på mobilitet.

Digitalisering og automatisering av veitransport

– Ny teknologi kan gi bedre sikkerhet, brukerkomfort, effektivitet i veitransporten, i tillegg til miljøgevinstene. Men for å dra full nytte av teknologiutviklingen må hele samfunnet være forberedt.

–Den fysiske infrastrukturen, inkludert veiene, og den digitale infrastrukturen, som kart og kommunikasjonssystemer, må tilrettelegges for selvkjøring og digitalisering. De må også kunne kommunisere med hverandre og med kjøretøyene, sier Roar Norvik.

I tillegg må regelverket tilpasses, og vi må forsikre oss om at trafikantene føler seg trygge når de bruker den nye teknologien, forteller Sintef på sine nettsider.

Det andre Gemini-senteret innen mobilitet er for en grønnere og mer bærekraftig luftfart.

Forsiden akkurat nå