Kontrakten dreier seg om E6-strekningen Vinstra-Sjoa og er verdsatt til 1,5 milliarder kroner.
Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia Norge.

Sikret seg historisk vegkontrakt

Implenia har sammen med K. A. Aurstad signert historisk stor kontrakt på ny E6 i Gudbrandsdalen pålydende  1,565 milliarder kroner.

For en kort stund blir dette den største vegkontrakten målt i kontraktsum Statens vegvesen har inngått noen gang. I anbudet, et to-konvoluttsystem, fikk Implenia og K. A. Aurstad det høyeste fratrekket på beskrivelsen av gjennomføringen og derfor tilslutt kontrakten.

- Prosjektet er både teknisk og logistikkmessig utfordrende, og består av flere teknisk krevende konstruksjoner i tillegg til tunnel- og vegarbeider. Implenia ser positivt på oppgaven som vil ta oss ytterligere et steg mot å bli Skandinavias ledende entreprenør innen bygging av kompleks infrastruktur, sier Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Implenia Norge.

 

16 km ny E6

Arbeidet består i å bygge ca. 16 km ny tofeltsveg med midtdeler og forbikjøringsfelt som inkluderer tunnel gjennom Teigkampen (T 10,5) på ca. 3,6 km og totalt 23 konstruksjoner bestående av 4 bruer på E6, 2 tunnelportaler, 17 overgangsbruer og underganger. Lågen bru er den lengste på ca. 260 m. Det vil bli to krysninger av jernbanen på Kvam og Kjørem, to toplanskryss på Kvam og Sjoa. Det skal også bygges ca. 12 km lokalveier samt ca. 1,6 km gang- og sykkelveg.

Antatt oppstartstidspunkt er i slutten av januar 2014 og antatt ferdigstillelse er oktober 2016. På det meste vil det være over 300 medarbeidere sysselsatt på prosjektet. De fleste vil komme fra Implenia og K. A. Aurstad, men i tillegg vil det bli benyttet lokale leverandører og det forventes også å rekruttere flere nye medarbeidere.

Forsiden akkurat nå