Nytt og gammelt telleskap. Det nye er egentlig to skap. Det ene er for sterkstrøm. Det kan bare autoriserte elektrikere åpne. Det andre er for svakstrøm. Det kan alle med nøkkel hente trafikkinformasjon fra. Sporene i asfalten er synlige til venstre på bildet. (Foto: )
Nytt og gammelt telleskap. Det nye er egentlig to skap. Det ene er for sterkstrøm. Det kan bare autoriserte elektrikere åpne. Det andre er for svakstrøm. Det kan alle med nøkkel hente trafikkinformasjon fra. Sporene i asfalten er synlige til venstre på bildet. (Foto: ) (Bilde: Statens vegvesen)

Sikrere trafikktall fra Region sør

178 nye trafikktellepunkter skal etableres i Region sør for å få mer pålitelige målinger. Jobben er delt i tre entrepriser. Mesta, Otera og SET Elektro leder hver sin konkurranse.

Vegvesenet har fått tre anbud på hver av entreprisene. Den største jobben gjelder Vestfold og Telemark. I disse fylkene skal det monteres 88 tellepunkter.

Mesta leder konkurransen med et anbud på 7,737 millioner kroner. SET Elektro fra Tønsberg er nr. to med 7,892 mill., Traftec fra Grimstad er nr. tre med 8,733 mill.

Den nest største jobben gjelder 75 tellepunkter i Aust- og Vest-Agder. Otera fra Kristiansand leder klart med et anbud på 5,344 mill. De øvrige anbyderne er Mesta (7,924 mill.) og TT Anlegg fra Mandal (8,187 mill.).

 

Færrest i Buskerud

Den minste jobben gjelder Buskerud fylke. Her skal det bare monteres 15 tellepunkter. SET Elektro vil ha 2,646 mill. for jobben. Det holder til ledelse foran Mesta (2,790 mill.) og Traftec (3,661 mill.).

Halvparten av tellepunktene skal på plass i år, den andre halvparten neste år. De som får kontraktene, skal etablere induktive sløyfer i asfalten, levere og montere telleskap, og grave grøfter til strømforsyning.

Noen av stedene hvor det allerede er tellepunkter må gamle sløyfer repareres eller sporene skjæres på nytt. Det er også ca. 40 tellepunkter hvor man bare skal skifte ut gamle telleskap med nye.

 

6,2 km sløyfer

Sløyfene legges i 5-10 cm dype spor i asfalten. Til sammen skal det legges ca. 6,2 km sløyfer i de fem fylkene i Regon sør.

- Målingene blir mer pålitelige når de nye tellepunktene er på plass, sier byggeleder Finn Erling Berg i Statens vegvesen. - Mange av dem blir plassert på mindre veger hvor vi ikke har målt trafikken tidligere. Ved hjelp av disse kan vi blant annet finne ut om folk finner nye veger for å slippe å betale bompenger. De nye sløyfene blir plassert slik at vi også kan måle hastigheten til bilene, sier Finn Erling Berg.

Forsiden akkurat nå