Selv om den gamle vegen lå vakkert til langs Sirdalsvannet, betyr den nye Bjørkåstunnelen langt sikrere ferdsel på fylkesveg 42. (Bilde: Statens vegvesen)
Fylkesordfører Terje Damman klipper snora ved vegåpningen, godt assistert av prosjektleder Jan Børge Thorsen i Statens vegvesen. (Bilde: Statens vegvesen)
Da snora var klippet kunne en hel kortesje med veteranbiler ta den nye tunnelen i bruk. (Bilde:  Statens vegvesen)
(Bilde:  )
Blomsteroverrekkelse (Bilde:  )

Fv 42 Haughom – Tonstad, Telemark:

Sikrere fylkesveg i Haughomfjellene

Vest-Agder fylkeskommune har brukt rundt 200 millioner kroner på å sikre fylkesveg 42 langs Sirdalsvannet. Med ny tunnel er de mest rasfarlige punktene borte. Nå er turen mellom Haughom og Tonstad mye tryggere.

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av ny Bjørkåstunnel på cirka 1360 meter, og hovedveg på cirka 300 meter.
I tillegg til tunnelbygging, skal det utføres rensk og sikring av Hælsnuten rett sør for ny Bjørkåstunnel. Dette vil bedre sikkerheten for trafikanter som ferdes på fylkesveg 42 mellom Haughom og Tonstad. Framkommeligheten vil også bli bedre, da faren for vegstenging blir redusert. Overskuddsmasser fra tunnelen skal brukes til vegfylling i Haughombakkene for fremtidig vegutbedring.

Totalentreprise
Bjørkåstunnelen ble utlyst som totalentreprise, og har vært drevet som et arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith og Risa. Kontraktsummen er 141,3 millioner kroner. Samarbeidspartnerne engasjer­­te Multiconsult til prosjekteringen, samme firma som bisto Vegvesenet under arbeidet med reguleringsplan og konkurransegrunnlag.
Foruten prosjektering, driving og sikring av tunnelen omfattet entreprisen elektroarbeid og anlegg av til sammen 300 meter tilstøtende veger.

 

God erafring med totalentreprise

Fylkesveg 42 Haughomfjellene

Totallengde: Ca. 1650 meter
Tunnel: 1360 meter
Entreprnører:
Arbeidsfelleskap Kruse Smith og Risa
Byggeperiode: Januar 2015– august 2016
Totalkostand: Ca. 200 mill. kr.

Han synes at gjennomføringen har vært svært god, takket være bruken av totalentreprise.
– Arbeidsfelleskapet Kruse/Risa har vært svært løsningsorientert i måten de har drevet anlegget på. Vi har opplevd at konfliktnivået har vært lavere enn ved andre kontraktsformer, noe som har gjort at samarbeidsklimaet har vært godt hele tiden, sier han.
– Nå skal vi ha en fullstendig evaluering av kontraktsformen sammen med fylkeskommunen som er byggherre, men erfaringene er så positive at vi allerede vurderer totalentreprise på andre kommende prosjekter, forteller Jan Børge Thorsen.

 

Erstatter gammel tunnel

En del av den rasfarlige vegstrekningen under Haugomfjellene ble allerede i 1987 sikret med en 546 meter lang tunnel. Men siden har det gått snøras på begge sider av den, og den nye tunnelen som sto ferdig 19. august gjør at det nå skal være nærmest rasfritt på denne strekningen langs Sirdalsvannet.
Bjørkåstunnelen var navnet på den gamle tunnelen, som nå er blitt stengt, og den nye tunnelen har fått det samme navnet.

Forsiden akkurat nå