Fylkesveg 337 går gjennom naturskjønne omgivelser, men det er sikkert mange som ser fram til at denne strekningen blir erstattet av en tunnel. (Foto: Google)
Fylkesveg 337 går gjennom naturskjønne omgivelser, men det er sikkert mange som ser fram til at denne strekningen blir erstattet av en tunnel. (Foto: Google)

Sikker veg til Veitastrond

Innbyggerne i Veitastrond  i Sogn får sikrere forbindelse med omverden. Den utsatte fylkesveg 337, som er den eneste forbindelse til bygda, skal sikres med rassikringstunnel og voller. 

Vegvesenet har tidligere sendt ut veiledende kunngjøring om oppdraget. Det betyr at man kunne gitt entreprenørene kortere tid til å regne på enn det som er vanlig. Likevel går ikke anbudsfristen ut før 28. februar. Årsaken er de spesielle forholdene langs fv 337.

Rasfaren er så stor at man ikke kan sette i gang arbeidet før til våren, men Vegvesenet vil gjerne gi entreprenørene et inntrykk av forholdene slik de er nå. Det blir derfor to anbudskonferanser.

 

Tungt utstyr på smal veg

- Den første finner sted 6. november, sier byggeleder Thorleiv Hurthi i Statens vegvesen. - Vegen har bare ett felt. Her skal entreprenørene få fram tungt utstyr til tunneldriften. Derfor er det viktig at de får se hvordan det er før snøen kommer. Den andre anbudskonferansen er 22. januar. Da skal vi gå gjennom konkurransegrunnlaget, sier Hurthi.

Fylkesveg 337 ligger i Luster kommune. Nesten hele vegen går langs østsiden Veitastrondavatnet.

Rassikringstunnelen blir 1 565 meter lang. Den skal erstatte en svært rasfarlig strekning ved Bjørnabakkane. Her går det ras så å si hver vinter. I tilknytning til tunnelen skal 330 meter av fylkesveg 337 legges om. Ca. 2/3 av tunnelen blir rett. Her blir det ett felt med møteplasser. Profilet blir T 5,5. Resten av tunnelen går i kurve hvor profilet blir T 8,5 av hensyn til sikten, men kjørebanen blir like smal som på rettstrekningen. Det blir også møteplasser i kurven.

 

Skredfare under Lindeskreda

Ca. 5 km lengre nord for tunnelen går fv 337 nedenfor Lindeskreda. Som navnet antyder er det ikke helt trygt å ferdes her. For å sikre trafikantene blir 550 meter av vegen flyttet ut på fylling i Veitastrondavatnet. Etter flyttingen blir det bygd en fangvoll der vegen går i dag. Det skal også bygges en ledevoll.

På grunn av rasfaren i vinterhalvåret kan ikke tiden utnyttes effektivt. Vegvesenet regner derfor at det vil ta to et halvt år fra kontrakten er signert til jobben er fullført.

I følge Vegvesenets beregninger vil kontrakten ha en verdi på mellom 125 og 150 millioner kroner.

 

Forsiden akkurat nå