Konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik signerer kontrakten om bygging av E18 Bommestad-Sky i Larvik. Foto: Knut Vedeld Hovde
Konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik signerer kontrakten om bygging av E18 Bommestad-Sky i Larvik. Foto: Knut Vedeld Hovde

Signerte storkontrakt om ny E18-parsell

Kontraktsummen er på kr. 1568 mill. eks. moms, og er blant de største rene byggekontrakter Statens vegvesen har inngått.

Fakta om E18 Bommestad – Sky i Larvik

 

  • Ca. 7 km 4-felts motorveg, inkludert den nye Farrisbrua på ca. 600 meter (Bilfinger)
  • To lange tunneler: Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km, inkludert støpte portaler i betong.
  • Bøkeskogen miljøtunnel på 310 meter (inngår i Larvikstunnelen), en vanntett løsmassetunnel i betong, med utførelse av komplisert byggegrop.
  • Martineåsen miljøtunnel på 90 meter (inngår i Martineåstunnelen).
  • I tillegg inngår bygging av ei overgangsbru, sedimenteringsbasseng, tekniske bygg og av- og påkjørings ramper.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier han er fornøyd med at Vegvesenet fikk inn fire tilbud til denne kontrakten.  

Kontrakten ble signert av konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre og regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik.

 

Strenge miljøkrav

Parsellen E18 Bommestad – Sky i Larvik er ca. 7 kilometer, med firefelts veg, tunneler og konstruksjoner. Farrisbrua, som er en del av parsellen, er på egen kontrakt som ble signert av Bilfinger for ca. 3 mnd. siden. Der har anleggsarbeidene startet opp.

Kontrakten som ble inngått i dag inneholder alle arbeider for ferdig veg, med unntak av elektro, lys og styringssystemer. Den nye E18 vil gå gjennom et område med nærhet og avrenning til Farrisvannet, som er en stor drikkevannskilde, noe som stiller strenge krav til miljømessige hensyn for anlegget.

 

Halvparten er Skanskas

-Med denne kontrakten har vi nå en omsetning på 5,5 mrd. kroner i Vestfold, sier konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre. – Vestfold er for øyeblikket det store fylket når det gjelder samferdselsutbygging i Norge, og halvparten av Skanskas virksomhet skjer her.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier at Vegvesenet har god erfaring med Skanska, og at man nå ser fram til å få ferdigstilt den siste parsellen som gjenstår for sammenhengende firefelts motorvei fra Oslo til Telemark. Byggeperioden er i underkant av 4 år, og vegen er planlagt åpnet høsten 2017. Trafikken skal gå som normalt på den nåværende E18 i anleggsperioden, med enkelte innsnevringer i perioder.

 

Forsiden akkurat nå