Vikens byggeleder Milton Reimundo (til venstre) i forbindelse med inngåelse av kontrakt med entreprenøren Park og Anlegg AS, her representert ved daglig leder Øyvind A. Bergersen
Vikens byggeleder Milton Reimundo (til venstre) i forbindelse med inngåelse av kontrakt med entreprenøren Park og Anlegg AS, her representert ved daglig leder Øyvind A. Bergersen (Foto: Viken fylkeskommune)

Signerte kontrakt for ny gang- og sykkelvei på fv 120 i Enebakk

Det er Park og Anlegg AS som skal bygge den 1300 meter nye gang- og sykkelveien langs fv. 120 fra Kronafeltet til Holt i Enebakk.

- Gang - og sykkelveien blir viktig for trafikksikkerheten på strekningen, ved at myke trafikanter nå får et tilrettelagt tilbud. Det blir også bedre belysning til glede for alle veifarende, sier byggeleder Milton Reimundo i Viken fylkeskommune.

Prosjektet omfatter montering av 35 nye lysmaster, samt oppgradering av tre busslommer på den aktuelle strekningen og utplassering av et nytt leskur med mer.

Kontrakten mellom Viken fylkeskommune og Park og Anlegg AS lyder på 33,3 millioner kroner.

Les også

Byggestart våren 2022

Byggeområdet ligger rett sør for Kirkebygda i Enebakk. Det er ventet at arbeidet langs fv. 120 vil begynne for fullt våren 2022, mens forarbeid som rydding av vegetasjon vil kunne gjøres tidligere. Målet er å kunne ferdigstille prosjektet våren 2023.

- Vi er glade for å kunne tegne kontrakt med en erfaren entreprenør som har gjennomført større prosjekter i området tidligere, og ser fram til videre samarbeid, sier byggeleder Milton Reimundo.

Les også

Forsiden akkurat nå