Elin Amunden, prosjektleder for Statens vegvesen på Ørje-Vinterbro
De som var tilstede og underskrev kontrakten var, fra venstre Per Anders Quist, prosjektleder i NCC, Marianne Brudevold Eek, distriktssjef i NCC, Elin Amundsen, prosjektleder E18 Ørje-Vinterbro og Kaja Svenneby, byggeleder E18 Knapstad-Retvet

Signerte E18-kontrakt

NCC Construction kunne i dag signere kontrakten på 836,7 millioner kroner om å bygge ny firefelts E18 Knapstad-Retvet.

Fakta om anleggsarbeidet:

  • Sprenging/masseflytting av berg: 735 000 kubikkmeter
  • Masseflytting av jord: 815 000 kubikkmeter
  • Bruer og andre betongkonstruksjoner: 10 stk
  • Betong: 28 000 kubikkmeter
  • Asfalt: 80 000 tonn
  • Borede og utstøpte stålrørspeler: 3 100 meter
  • Stålkjernepeler: 1 600 meter
  • Lett/superlett fylling: 70 000 kubikkmeter

Fire entreprenører deltok i tilbudskonkurransen. Alle ble vurdert som kvalifisert, men NCC fikk oppdraget etter å ha levert laveste bud.

- Dette er den største enkeltkontrakten for E18-prosjektet, og trolig den største vegkontrakten i Østfold noensinne, sier prosjektleder Elin Amundsen i Statens vegvesen.

Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro, med seks kilometer firefelts motorveg og ti ulike betongkonstruksjoner – både bruer og faunapassasjer.

 

Siste del av Østfoldpakka

Byggingen av E18 Knapstad-Retvet skal etter planen være ferdig høsten 2016. Vegen skal gå gjennom Hobøl kommune, og en kilometer inn i Ski kommune i Akershus.

- Dette bidrar til å sluttføre den såkalte Østfoldpakka, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle vegfarende, sier prosjektleder Elin Amundsen.

NCC bygger allerede ny E18 Melleby-Homstvet, og får nå et nytt stort oppdrag i Østfold.

- Det er krevende grunnforhold, med tre kvikkleiresoner. Det kan også bli mye masseflytting, på grunn av varierende steinkvalitet, men oppdraget er kurant, sier Per Anders Quist, prosjektleder i NCC.

 

Dårlig grunn og mye pæling

Det blir størst aktivitet nord for knutepunktet Elvestad, der Statens Vegvesens prosjektkontor og entreprenørens anleggsrigg skal etableres. Ny E18 skal gå i bro over Hobølelva samme sted, og mer enn tre kilometer med stålrørpæler skal bores ned pga. dårlige grunnforhold.

Leirvannet som da kommer opp, kan ikke slippes ut i elva, men må renses spesielt. Dette er ledd i en avtale med Fylkesmannen i Østfold, som opprinnelig hadde innsigelser mot byggingen.

- Det blir et spennende prosjekt der vi må ta særlige miljøhensyn, når ny E18 skal krysse et vernet vassdrag, sier Amundsen.

I tillegg skal det sprenges ut over 700.000 kubikkmeter med fjell i åsen på to sider av elva, noe som tilsvarer rundt 25.000 lastebillass. Dette krever etablering av en rekke deponier, der det stilles strenge miljøkrav, for å hindre avrenning til vassdraget.

 

To nye kryss i Hobøl

Ny E18 på strekningen Krosby-Knapstad stod klar senhøsten 2010, og byggingen av firefeltsvegen kan nå fortsette videre vestover i retning Vinterbro.

Ved Knapstad skal det bygges et nytt ruterkryss, med avkjøring til Spydeberg via fylkesveg 128. Ved Elvestad blir det også nytt kryss med avkjøring til fylkesvei 120 – for trafikk i retning Moss og Lillestrøm. Begge steder blir det egen parkering for busspendlere, såkalt "park and ride".

Forsiden akkurat nå