Fylkesvei 2522 i Øyer har ikke et godt nok tilbud til fotgjengere og syklister i dag.
Fylkesvei 2522 i Øyer har ikke et godt nok tilbud til fotgjengere og syklister i dag. (Foto: Steinar Svensbakken, Innlandet fylke)

Setter ned foten for Nye Veier: Bygg trafikksikkerhetstiltakene som planlagt!

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune sier nei til Nye Veiers søknad om å slippe planlagte trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 2522 i Øyer.

Nye Veier skal bygge firefelts E6 på strekningen Storhove-Øyer, og Øyer kommune har i reguleringsplanen krevd at Nye Veier bygger gang- og sykkelvei langs fylkesveien mellom Måkerudgutua og Ensby.

Dette har Nye Veier søkt fylkeskommunen om å få slippe, for å spare penger og areal. Blant annet ønsker selskapet å bygge uten rekkverk eller grøft som skille mellom biler og fotgjengere, selv om fartsgrensa er 60 km/t. Nye Veier har også søkt om å slippe å sette opp veilys som skal belyse både kjørebanen og gang- og sykkelveien på fylkesveien, opplyses det på Innlandets nettsider.

Les også

– Vil være helt håpløst

Men det gikk fylkespolitikerne ikke med på. De mener at reguleringsplanen må følges, og at Nye Veier må sørge for at gående og syklende på fylkesvei 2522 får et trygt tilbud i byggeperioden, fram til den nye løsningen står ferdig.

– Det vil være helt håpløst å gi utbyggeren anledning til å spare inn penger på prosjektet på denne måten, sa Sjur Strand (Ap) på møtet i fylkesutvalget. Strand er også leder i fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg.

– Dette ville ha gått sterkt ut over trafikksikkerheten til lokalbefolkningen som skal bruke veien.

Les også

Ville spare cirka 80 millioner

Ifølge fylket går et grovt anslag ut på at Nye Veier kan spare cirka 80 millioner kroner, hvis de får lov til å bygge enklere enn det reguleringsplanen for fylkesvei 2522 beskriver.

Fremskrittspartiet ønsket å si ja til søknaden fra Nye Veier, men bare Truls Gihlemoen (FrP) stemte for dette i fylkesutvalget.

I fylkesrådmannens innstilling i saken står det at tiltakene som skal utføres på fylkesvei 2522, skal gi gode, trafikksikre og varige løsninger for alle trafikantgrupper i lang tid framover. Tiltakene må derfor gjennomføres etter de faglige kravene som gjelder, selv om det koster penger og fører til inngrep i arealet langs veien.

Les også

Trafikken kan bli fordoblet

Den nye E6 skal delvis finansieres med bompenger, men det skal ikke være bomstasjon på fylkesvei 2522. Beregninger viser at dagens trafikkmengde, som er mellom 1500 og 1900 kjøretøy i døgnet, kan komme til å bli fordoblet når E6 er ferdig.

Fylkesveien kan bli brukt som omkjøringsvei når E6 må stenges på grunn av ulykker eller veiarbeid. Veien er forholdsvis smal, har bratt sideterreng flere steder, og det er elgfare på deler av strekningen.

Les også

Forsiden akkurat nå