– For mange kommuner og fylkeskommuner kan det bli dyrt dersom man skal følge Statens vegvesens veinormaler for gang- og sykkelvei, heter det i forslaget Senterpartiet har fremmet for Stortinget. Bildet viser en syklist langs sykkelveien ved E18 på Lysaker i Oslo.
– For mange kommuner og fylkeskommuner kan det bli dyrt dersom man skal følge Statens vegvesens veinormaler for gang- og sykkelvei, heter det i forslaget Senterpartiet har fremmet for Stortinget. Bildet viser en syklist langs sykkelveien ved E18 på Lysaker i Oslo. (Foto: Berit Roald/NTB Scanpix)

Gang- og sykkelveier

Senterpartiet vil gjøre det enklere å bygge gang- og sykkelveier

Mener veinormalene fører til at gangveier blir overdimensjonerte og for dyre.

Senterpartiet vil gjøre det enklere å bygge gang- og sykkelveier. Veinormalene tar ikke hensyn til forskjeller i landet, mener partiet.

– Overdimensjonerte gangveier fører til høyere kostnader enn nødvendig, heter det i forslaget fra Sp som ble fremmet i Stortinget torsdag.

Det båndlegger mer areal enn nødvendig og fører til mer nedbygging av dyrket mark, mener partiet.

Les også

– Trenger ikke brede sykkelveier i distriktene

Veinormalene til Statens vegvesen gjør det for dyrt og komplisert å bygge gang- og sykkelveier i mange av landets kommuner, mener transportpolitisk talsperson Siv Mossleth. I byene er det riktig med brede sykkelveier, men i mange distriktskommuner er ikke trafikkbildet stort nok til at det er nødvendig, fastslår hun.

– Totalt sett fører alt dette til at det blir bygd færre gang- og sykkelveier enn ønsket, påpekes det i forslaget.

I Nasjonal transportplan, som gjelder fra 2018 til 2029, er målet at 20 prosent av alle reiser i byene og 8 prosent på landsbasis skal foregå med sykkel innen 2023.

Les også

– Vil bli vanskelig

Forskere fra Transportøkonomisk institutt har sett på ulike scenarioer for å nå disse målene. Det ser ut til å bli svært vanskelig, skrev Aftenposten tidligere i år.

– Vi kommer ikke nærmere NTP-målene dersom veinormalene er så strenge og kostbare at flere kommuner heller lar være å bygge gang- og sykkelveier, uttaler Senterpartiet.

Nasjonal transportplan er en tolvårsplan for norsk transportpolitikk, som rulleres hvert fjerde år. Regjeringen tar sikte på å legge fram en ny plan for 2022 til 2033 våren 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå