Samferdselsminister Knut Arild Hareide klipper båndet og deler av den nye Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes er åpnet. Til venstre står fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak og til høyre står utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. (Foto:  Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)
Strekningen som ble åpnet går fra Jåttå til kommunegrensen mellom Stavanger og Sandnes. (Foto:  Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)
Samferdselsministeren i samtale med prosjektleder Kari Smådal Turøy. (Foto:  Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)
Det var mange forskjellige varianter av sykler. Her er det Bjørn Risa, som er konserndirektør i Risa AS som har vært hovedentreprenør for strekningen som åpnet onsdag. (Foto:  Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)

Samferdselsministeren åpnet første del av den nye 13 kilometer lange Sykkelstamveien i Rogaland

Været viste seg fra den aller beste siden under åpningen av Sykkelstamveien i Rogaland, og samferdselsminister Knut Arild Hareide smilte om kapp med solen.

Det var de første fire kilometrene av den nye 13 kilometer lange Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes, som statsråden kunne åpne i dag.

– Denne sykkelveien er historisk. Det er et pilotprosjekt i Norge, og jeg tror vi kan si at det er Norges flotteste sykkelvei, forteller han i en pressemelding fra Statens vegvesen etter å ha syklet deler av strekningen som åpnet onsdag.

Han har forståelse for at det er flere som mener at det å bygge en sykkelstamvei til over en milliard kroner er mye penger.

– Å bygge en slik vei koster penger. Jeg kan forstå at enkelte lurer på om det er rett bruk av penger. Jeg mener at vi ikke må være redde for å satse på at syklistene skal få trygge og gode sykkelveier der det er hensiktsmessig, svarer han kritikerne.

Les også

Månelanding for syklister

Skepsisen til pengebruken var også tema i talene til fylkesordfører i Rogaland, Marianne
Chesak, og prosjektleder Kari Smådal Turøy fra Statens vegvesen.

– Jeg leser av og til kommentarfeltene på nettet. Der har det stått mye negativt om Sykkelstamvegen. Men jeg festet meg med en kommentar som kalte Sykkelstamvegen en Månelanding. Han mente det negativt, sikkert at det var en kræsj-landing. Men Sykkelstamvegen representerer faktisk en liten Månelanding for sykkelplanlegging i norsk målestokk. Da jeg laget den første planen for sammenhengende gang- og sykkelveinett i Rogaland i 1989, hadde jeg aldri drømt om å få være med å bygge noe så skikkelig for syklister. Vi har løftet lista for sykkelanlegg mange hakk oppover, mener prosjektlederen.

Fylkesordføreren fulgte opp med å nok en gang informere om at den ikke blir bygd med bompenger: – Det er mange som tror at det er bompenger som betaler for denne sykkelveien, og derfor er det et poeng å gjøre det helt klart. Bompengene betaler ikke for sykkelstamveien, slo hun fast og fortsatte:

Les også


En bedre fremtid for våre barn

– Sykkelstamvegen er et viktig prosjekt i Byvekstavtalen, som er mer enn en
investeringsavtale. Det er målet og ambisjonen om en bedre fremtid for våre barn og en
konkurransedyktig region. Det er et mål om å sitte mindre i kø, og gjøre det enklere å
komme seg til og fra jobb. Det er reduserte klimagassutslipp, og lokale utslipp. Det betyr at luften vi puster inn hver dag blir bedre. Dette handler om å ta all økning i reiser ut i kollektiv, sykkel eller gange. Vi må alle være med om vi skal få det til. Byvekstavtalen er en dugnad. Det er noe vi gjør sammen. Både staten, fylket og kommunene – og du og jeg, sier Chesak.

Statsråden poengterte at åpningen sammenfalt med Tour de France.

– Så er det viktig å huske på en ting: Dere som bruker denne sykkelveien er ikke med i Tour de France. I alle fall ikke som kapteinene eller spurterne. Her må alle være  hjelperytterne, som sørger for at alle i feltet har det bra. For hvis vi avpasser fart og plass til hverandre, blir både tryggere og hyggeligere å sykle denne flotte veien, sa statsråden.

Fakta om Sykkelvegprosjektet:

 • Prosjekt: Pilotprosjekt i Norge, 13 kilometer egen trasé kun for syklister
 • Sted: Stavanger-Forus-Sandnes
 • Kostnad: 1,412 milliarder kroner. Staten tar regningen
 • Mål: Flytte arbeidsreiser fra bil til sykkel. Attraktiv, effektiv, trafikksikker.
 • Byggeperiode: 2018-2023.

Standard:

 • 4,25 meter bredde
 • Slake stigninger (maks sju prosent) og slake kurver (min. radius 40 m).
 • Dimensjonert for sykling i 30 km/t
 • Planskilt fra andre trafikanter
 • Strenge krav til fri sikt
 • Kanaliserte kryss
Les også

Forsiden akkurat nå