Soknedalstunellen blir i alt 3,6 kilometer lang. Onsdag rant vann med høy pH-verdi ut i elva.
Soknedalstunellen blir i alt 3,6 kilometer lang. Onsdag rant vann med høy pH-verdi ut i elva. (Statens vegvesen)

Sementvann rant ut i elv under tunnelbygging i Soknedal

Vegvesenet frykter for livet i elva.

Soknedalstunnelen er en del av det 6,5 kilometer lange E6-prosjektet som går mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune helt sør i Trøndelag. 

Onsdag rant en blanding av vann og sement ut i elva Sokna. Denne blandingen er sterkt basisk, og det er nå ropt varsku om livet i elva. 

– Meget alvorlig

Overskuddsvannet fra byggingen blir vanligvis nøytralisert med CO2 før det slippes ut i elver og bekker, men i dette tilfellet gikk CO2-tanken tom under arbeidet. 

– Når tunneldrivevannet ikke blir nøytralisert, har det høy pH. Vann med høy pH er skadelig for livet i elva. Utslippet kom i kombinasjon med meget lav vannføring i elva, som selvsagt er en ugunstig kombinasjon da det gir mindre fortynning av konsentrasjonen i elva. Vi ser meget alvorlig på denne hendelsen og har tatt kontakt med fylkesmannen, samt vår miljørådgiver for å drøfte hva vi bør kartlegge og undersøke av konsekvenser av utslippet, forklarer  prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding. 

Høyere forbruk enn normalt

For å unngå større vannlekkasjer som kan føre til setninger i overflaten, fylles lange borhull med mikrosement. Første runde med slike forinjeksjoner foregikk nå, og Johnsen tror det er grunnen til at CO2-tanken gikk tom. 

– Arbeidene ble stanset og rutinene vil gås nøye gjennom før arbeidene fortsetter, sier han.

Mandag denne uka var arbeidet med tunnelen kommet 240 meter inn i fjellet. 

Forsiden akkurat nå