Det skal bygges 1,2 kilometer gang- og sykkelvei i Mo i Rana. Illustrasjonsfotoet viser gangveibygging et annet sted i landet.
Det skal bygges 1,2 kilometer gang- og sykkelvei i Mo i Rana. Illustrasjonsfotoet viser gangveibygging et annet sted i landet. (Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby/Scanpix)

Gangveiprosjekt i Nordland

Seks ville bygge gang- og sykkelvei i Mo i Rana

Øijord & Aanes Entreprenørforretning fikk jobben.

Langs Brennåsveien like utenfor Mo i Rana i Nordland skal det bygges omkring 1200 meter med ny gang- og sykkelveg. Dessuten skal selve Brennåsveien oppgraderes. Det skal også bli nytt vann- og avløpsanlegg på deler av strekningen, samt nytt gatelysanlegg.

Anleggsstart er i utlysingen satt til 20. april i år, og det hele skal være ferdig før 6. oktober 2021.

Ved fristens utløp hadde Rana kommune fått inn seks tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Øijord & Aanes Entreprenørforretning 28.866.380
Kolbjørn Nilsskog 29.114.552
Ospas 37.737.970
Mesta 38.356.432
PK Strøm 40.756.610
Unimaskin 50.778.680

Øijord & Aanes Entreprenørforretning er tildelt oppdraget.

Litt om arbeidene: De 1,2 kilometrene med gang- og sykkelvei skal gå langs nordsiden av Brennåsveien. I tillegg skal det legges en del nye vann- og avløpsledninger i kryssing og langs Brennåsveien. Eksisterende overbygning i Brennåsveien skal graves ut og erstattes av ny overbygning langs justert senterlinje.

Prosjektet omfatter blant annet 12.200 m² asfaltdekke med flere lag. I første del av strekningen er det aktuelt med murer på toppen av bergskjæringer for å holde på løsmasser. Høye skjæringer skal sikres med flettverksgjerde. Det kan bli sprengning og pigging av berg på deler av strekningen.

Les også

Forsiden akkurat nå