Fortauene på Bårdhaugbrua er så smale at to sykler ikke kan trilles ved siden av hverandre. De to til høyre gleder seg nok til august. (Foto: Google).
Fortauene på Bårdhaugbrua er så smale at to sykler ikke kan trilles ved siden av hverandre. De to til høyre gleder seg nok til august. (Foto: Google).

Seks vil bygge gangbru over Orkla

Forholdene er uholdbare for myke trafikanter på Bårdshaugbrua i Orkdal. Seks entreprenører vil bygge ny gangbru. Skanska leder konkurransen med et anbud på 26,39 millioner kroner.

  • Bruer

De fem øvrige anbyderne er Mesta (28,42 mill.), Søbstad fra Trondheim (30 mill.), Teknobygg fra Trondheim (30,21 mill.), Veidekke (31,10 mill.) og Norwegian Rock Group fra Nord-Aurdal (32,15 mill.).

Prosjektleder Janne Staulen Venes i Region midt er fornøyd med anbudskonkurransen.

- Deltakelsen er bra, og prisen er innenfor det vi hadde regnet med. Konkurransen er ganske jevn, det tyder på at prisene er riktige, sier hun.

 

Samle fortau

Bårdshaugsbrua ligger i Orkanger, kommunesentret i Orkdal. Dens oppgave er å føre E39 over elva Orkla. Det har den ikke alltid gjort. Før den nye E39 mellom Harangen og Høgkjølen ble åpnet 2. oktober i fjor, var det fylkesveg 710 som gikk over brua.

Det totale antall kvadratmeter som er avsatt til fotgjengere og syklister på brua er ikke så veldig lite, men det er delt på to fortau. Hvert av dem er for smalt til å gi et nevneverdig tilbud til andre enn funksjonsfriske mennesker uten mye i hendene. For barnevogntrillere er tilbudet elendig, for rullestolbrukere er det en vits.

 

Samme spenninndeling

Situasjonen på brua har vært uholdbar lenge. Enda verre ble den etter at den måtte overta trafikken på E39.

Gang/sykkelvegbrua skal erstatte de to smale fortauene. Den blir like lang som den gamle brua - 135 meter - og den får samme spenninndeling. Lengste spenn blir 34 meter langt. Høyden over Orkla blir også den samme.

Den som får kontrakten, får ikke mye tid på seg. Allerede 12. august må den nye brua være klar til bruk. Prosjektlederen tror ikke den knappe byggetiden vil by på problemer.

 

Elever og laks blir tilgodesett

- Overbygningen består av en stålkasse. Den skal lanseres fra siden. Produksjonen av stålet kan foregå samtidig som pilarene blir bygd.

- Sluttdatoen er vel valgt av hensyn til elever som skal begynne på skolen etter ferien?

- Det er den, men vi skal også ta hensyn til laksen. Entreprenøren får en delfrist som går ut 20. april. Da må pæling i elva være avsluttet for at ikke laksevandringen skal forstyrres, sier hun.

 

Tre meter mellom bruene

Ved normal vannføring i Orkla er det bare vann under en liten del av Bårdshaugbrua, men under flom blir hele elveløpet lagt under vann. Ved ekstra høy flo kan også sjøvannet fylle elveløpet.

Gangbanen på nybrua blir 3,5 meter bred. Den skal bygges nedstrøms den gamle. Avstanden mellom bruene blir 3 meter. Fortauene på gammelbrua blir fjernet når den nye blir ferdig.

Pilarene skal stå på borete betongpæler med diameter 1,2 meter. Det blir en pæl under hver pilar.

Oppdraget omfatter også forsterking av den gamle brua og tilpassing av gang/sykkelvegen på hver side av den nye. Statens vegvesen har prosjektert nybrua selv.

Forsiden akkurat nå