Seks Romerikskommuner skal legge asfalt for inntil 120 mill over fire år
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Seks Romerikskommuner skal legge asfalt for inntil 120 mill over fire år

Inntil tre asfaltentreprenører kan få være med i denne rammeavtalen.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er et samarbeid mellom Viken-kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

ØRIK innbyr nå til en åpen anbudskonkurranse for ny rammeavtale for asfaltering av kommunale veier og plasser i disse kommunene på øvre Romerike.

Erfaringstall fra 2021 fra kommunene: Årlig omsetning er på rundt 20 millioner kroner.

ØRIK har beregnet at rammeavtalen vil være på mellom 25 og 30 millioner kroner per år. Med to års varighet og to års opsjoner vil denne rammeavtalen dermed kunne være på inntil 120 millioner kroner totalt. 

Men volumet vil være avhengig av oppdragsgivernes budsjettsituasjon, aktiviteter og andre rammefaktorer, som det heter.

Her blir det altså en rammeavtale, hvor oppdragsgiver akter å inngå avtale med inntil tre leverandører. Tildeling av kontrakter vil enten skje ved fallende bestilling/avrop eller ved minikonkurranser mellom entreprenørene.

Rammeavtalen gjelder i to år, og oppdragsgiver har ensidig rett til opsjon i 1 + 1 år til.

Frist for å levere tilbud er 18. april.

Les også

Forsiden akkurat nå