Ny gang- og sykkelvei vil krysse hele tre soner med kvikkleire, men det skal ikke by på problemer.
Ny gang- og sykkelvei vil krysse hele tre soner med kvikkleire, men det skal ikke by på problemer. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Google Maps)

Seks firmaer vil bygge GS-vei ved Trondheim til snaue 40 mill

Frent samt Farbu og Gausen ligger best an i pris. 

Prosjektet ble lyst ut for en måned siden, og heter Fv.950 GSV Bygging av gang- og sykkelveg – Reppekrysset-Være. Det skal knytte Malvik tettere til Trondheim gjennom å binde sammen to eksisterende gang- og sykkelveier.

Den nye strekningen vil utgjøre en del av hovedsykkelruten gjennom byen. Gang- og sykkelveien skal bygges på sørsiden av fylkesveien.

Disse seks firmaene har gitt tilbud på jobben: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Frent 37.220.606
Farbu og Gausen 37.776.403
Grunnarbeid Entreprenør 38.139.260
Trym Anlegg 41.072.681
Solberg Maskin 42.750.000
Ottar Augdal 42.750.000

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

 

Total lengde på gang- og sykkelveien er 1,7 kilometer. Omtrent 1100 meter bygges på dyrket mark, cirka 600 meter langs annet veiareal ved Reppekrysset og Være og i fjellskjæring ved boliger på Væreshaugen.

Gang- og sykkelveien blir tre meter bred, med 25 centimeter skulder på hver side. Rabatt med grøft mellom ny gang- og sykkelvei og fylkesveien blir tre meter bred.

Frist for ferdigstillelse er 1. september 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå